№1 (46) Січень 2011

2 noneimages

НАУЧНАЯ МЫСЛЬ


Козак В. В., народний депутат Верховної Ради України, 

Данько М. І., д. т. н., професор, ректор УкрДАЗТ, 

Альошинський Є. С., д. т. н., доцент УкрДАЗТ, 

Шварьов Д. А., начальник станції Харків-Сортувальний 


Формування умов для оптимізації перевезень залізничним транспортом
при взаємодії з митними органами України 


В Україні поступово відбуваються євроінтеграційні процеси. У лютому 2008 р. на Міжнародній Женевській конференції після 14 років очікування Україна отримала право приєднатися більше ніж до 150 держав світу і була прийнята до СОТ. У травні 2010 р. єврокомісія із питань розширення ЄС запропонувала українській владі план економічних та політичних реформ, що розрахований на 2010–2011 рр. У разі виконання основних положень, запропонованих єврокомісаром Штефаном Фюлє, Україна разом із модернізацією економіки, отримає можливість ввійти у зону вільної торгівлі з Європою та отримати асоціативне членство в ЄС.

ГОСТЬ НОМЕРА


О. Кулієва., зам. гл. редактора журнала


Плани і перспективи українських залізниць


Незважаючи на велике навантаження, Укрзалізниця успішно втілює програми із вдосконалення якості своїх послуг та завершила 2010 р. з прибутковим фінансовим результатом. Про основні досягнення у минулому році та плани на майбутнє розповідає Генеральний директор Укрзалізниці М. Д. Костюк.

ИНФОРМОБЗОР


Новости железных дорог Греции, Франции, России, Испании

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Шелест Д. А., редактор научно-технического отдела журнала «Вагонный парк», г.Харьков


Особенности обслуживания грузовых вагонов в зимний период


Для стабильной эксплуатации подвижного состава в зимний период необходима своевременная и тщательная подготовка вагонов. Следует обеспечить соответствующий осмотр и ремонт узлов вагонов в процессе эксплуатации.
За активное участие в подготовке материала редакция выражает благодарность, Виктору Гриценко, осмотрщику ВЧД-3 Южной железной дороги.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ


Мельник Т. С., к. е. н., начальник оперативно-технологічного відділу з маркетинговими дослідженнями Головного пасажирського управління Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця», 

Христофор О. В., к. е. н., начальник відділу економіки та технологій транспорту державного підприємства «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України»


Доцільність впровадження швидкісних двосистемних міжрегіональних поїздів з розподіленою тягою


У статті обґрунтовано доцільність впровадження швидкісних двосистемних міжрегіональних поїздів з розподіленою тягою з огляду на вимоги сучасного транспортного ринку, розвиток транспортних засобів і технічний стан рухомого складу пасажирських поїздів залізниць України. Розглянуто можливі варіанти виготовлення двосистемних електропоїздів, їхні технічні та експлуатаційні характеристики; окреслено комплекс підготовчих робіт. Визначено переваги впровадження швидкісних двосистемних міжрегіональних поїздів.

ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО


Візняк Р. І., к. т. н., доцент, 

Чепурченко І. В., аспірант, 

кафедра «Вагони», Українська державна академія залізничного транспорту, 

Шевченко В. О., дорожній інспектор із збереження вантажного парку Південної залізниці


Піввагон і грейфер: вічна проблема несумісності


Системний аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку залізничного транспорту України дозволяє стверджувати, що його виробничо-технічна база й технологічний рівень організації перевезень за багатьма параметрами не відповідають зростаючим потребам суспільства і європейським стандартам якості транспортних послуг. Заходи, які приймалися з метою стабілізації залізничного комплексу, не змогли зупинити критичне зношування основних фондів залізниць України, і насамперед рухомого складу, яке за період з 1992 р. по 2010 р. зросло з 38% до 80%, а зношування активної частини — до 85%.

НОВАЯ ТЕХНИКА


Шевченко К. В., ст. преподаватель, 

Равлюк В. Г., ст. преподаватель, 

кафедра «Вагоны», Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, г. Харьков


Принцип действия воздухораспределителя № 242

Петросянц В. А., к. т. н., лауреат Государственной Премии Украины в области науки и техники, директор Инженерного центра Воздушных Турботехнологий, 

Индустриальная группа УПЭК, г. Харьков


Климат-система нового поколения
для пассажирского подвижного состава


В статье рассмотрено устройство и принцип действия опытной воздушной климат- системы (ВКС), которая в дальнейшем может быть установлена на пассажирские вагоны нового поколения. Система способна работать как на обогрев, так и на охлаждение. Установка ее на вагон позволит заменить фреоновый кондиционер и котел отопления. По предварительным данным вес ВКС не превысит 400 кг, что позволит иметь экономию в весе порядка 3,5 т на одном вагоне.

Равлюк В. Г., ст. викладач, 

Кравченко Ж. В., магістр, 

кафедра «Вагони», Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків 


Застосування методу вібродіагностики
під час ремонту колісних пар вантажних вагонів


Забезпечення надійної роботи буксових вузлів є одним із головних завдань ремонтних підприємств. Тому своєчасне виявлення та запобігання розвитку несправностей підшипників кочення шляхом впровадження технології вібродіагностування є визначальним заходом у комплексній системі технології ремонту та технічного обслуговування вантажних вагонів.

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ


Сидоренко Е. К., редактор научно-технического отдела журнала «Вагонный парк», г.Харьков

по материалам журнала Railvolution № 4 / 10


Новый высокоскоростной электропоезд от CAF


В мае 2010 г. на Международном железнодорожном форуме в Валенсии CAF представила новую модель вагона высокоскоростного поезда Oaris. Последний был разработан для того, чтобы составить конкуренцию в борьбе за контракты на предоставление транспортного обслуживания маршрутов Мадрид — Париж и Кампинас — Сан Пауло — Рио-де- Жанейро.

В ПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ


Шелест Д. А., редактор научно-технического отдела журнала «Вагонный парк», г.Харьков


Технічне обслуговування та ремонт пасажирських візків
моделей 68-7007 / 7012 / 7013

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ


Костромина И. В., редактор научно-технического отдела журнала «Вагонный парк», г.Харьков

по материалам электронных СМИ


Японские поезда — симбиоз высоких технологий и комфорта


Наряду с морским транспортом железные дороги в Японии являются основными транспортными артериями страны. Сеть суперсовременных скоростных поездов связывает все крупные города Японии, а также обслуживает большинство внутренних маршрутов в мегаполисах.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ


Войнов К. Н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения


О производственных совещаниях


В статье в форме вопросов освещены основные проблемы руководителей предприятий и организаций (в том числе и железнодорожных), которые приводят к чрезмерно частым и неоправданно длительным заседаниям и совещаниям.
Во всех случаях даны ответы на затронутые вопросы, показаны наиболее общие рекомендуемые варианты рациональных организационно-технических решений, способствующие при их реализации на практике сокращению чрезмерно долгих совещаний, планерок, заседаний и конференций.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ


Драч Н. И., врач-офтальмолог высшей категории поликлиники № 29, г. Одесса


Обсуждаем проблему компьютерного синдрома


Разговор о так называемом компьютерном синдроме пойдет не случайно. В наше время развитие новых технологий ведет к изменению условий жизни и труда. Одновременно мы становимся и пользователями современных технологических благ, и их заложниками.

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ


V международная научно-практическая конференция
«Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте ЭКУЖТ 2010» 


В г. Яремче состоялась V Международная научно-практическая конференция по теме «Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте ЭКУЖТ 2010». В рамках конференции были рассмотрены вопросы реформирования железнодорожной отрасли, которые уже в течение пяти лет изучаются представителями Министерства транспорта и связи Украины, Укрзализныци и транспортной науки с целью недопущения ошибок в процессе реструктуризации.

Сидоренко Е. К., редактор научно-технического отдела журнала «Вагонный парк», г.Харьков

по материалам журнала Railvolution № 5/10 
Продолжение в следующем номере


Innotrans-2010: ведущие разработки в мире железных дорог


VIII всемирная выставка железнодорожного транспорта Innotrans-2010 побила все рекорды предыдущих лет по количеству представленных новинок, дебютировавших компаний и заключенных контрактов.

НА ДОСУГЕ


Иванова О. А., редактор научно-технического отдела журнала «Вагонный парк», г.Харьков

по материалам электронных СМИ


10 самых красивых железнодорожных маршрутов планеты


Железные дороги часто проходят там, куда не забирается никакой другой транспорт. Они опоясывают скалистые горы, проникают вглубь болотистых лесов, а порой сами превращаются в органичную деталь пейзажа. Железные дороги — это не просто способ увидеть страну или ее часть за относительно короткое время. Неважно, что это будет — скоростной поезд, пролистывающий страну как свежий номер глянцевого журнала, или медленный состав, который разворачивает перед вами пустыню как древнюю рукопись, — главное, что благодаря железной дороге переезд превращается, как в былые времена, в настоящее путешествие.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Схема и описание: ВАГОНОРЕМОНТНА МАШИНА «ЛИПЧАНКА»