№2 (47) Лютий 2011

2 noneimages

НАУЧНАЯ МЫСЛЬ


Козак В. В., народний депутат Верховної Ради України, 

Данько М. І., д. т. н., професор, ректор УкрДАЗТ, 

Альошинський Є. С., д. т. н., професор УкрДАЗТ, 

Шварьов Д. А., начальник станції Харків-Сортувальний


Практичні рекомендації з оптимізації функціонування транспортного комплексу
міжнародних вантажних залізничних перевезень


Україна зараз знаходиться на шляху євроінтеграції. До плану змін ЄС, розрахованих на 2010–2011 рр., входить 19 основних положень економічних та політичних реформ, що запропоновані для впровадження в Україні [1]. Фахівцями (фінансовими аналітиками, політологами, народними депутатами та ін.) було проаналізовано можливість виконання вимог єврокомісії до України та визначено, що загальна можливість реалізації вищезазначеного плану складає лише 44%. І хоча показник можливості інтеграції транспортної системи України до ЄС оцінено як високий (можливість виконання складає 80%), суттєві складнощі існують в питаннях, які пов’язані з міжнародними перевезеннями. До цих питань належать вирішення проблеми корупції в транспортній галузі та митних органах (можливість подолання до 2012 р. визначено як 50%) та спрощення виконання міжнародних торгівельних операцій з покращенням інвестиційного клімату в країні (50%).

Мельничук В. О., начальник Головного управління вагонного господарства Укрзалізниці, м. Київ,

Мямлин С. В., д. т. н., профессор, проректор по научной работе Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна

Савчук О. М., д. т. н., професор кафедри «Вагони та вагонне господарство», 

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна


Динаміка вантажного вагона, обладнаного пристроями для збільшення безпечної швидкості руху


У статті розглянуто параметри комп’ютерної моделі динаміки вантажного вагона з ти¬повими та удосконаленими візками моделі 18-100. Наведено результати розрахунків динамічних показників і визначено критичні швидкості для різних варіантів.

Дьомін Ю. В., д. т. н., професор, головний науковий співробітник, 

Черняк Г. Ю., к. т. н., доцент, начальник відділу динаміки та міцності, ДП «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України», м. Київ


Про розрахунково-експериментальний метод оцінки динамічних властивостей вантажних вагонів


У статті представлено новий підхід до отримання достатніх та достовірних оцінок динамічних якостей вантажних вагонів, візки яких були модернізовані під час ремонтних робіт. Метод засновано на збалансованому взаємодоповненні математичного моделюван¬ня динаміки вагонів та їхніх натурних випробувань за спрощеними схемами.

Дергоусова А. О., аспірант кафедри «Маркетинг на транспорті», 
Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків 


До питання визначення факторів розвитку залізничного туризму в Україні


Розглянуто перспективність організації та розвитку залізничного туризму в Україні як стратегічного напрямку розвитку транспортного підприємства. Наведено варіанти організації залізничних турів на українських залізницях.

Таранець О. І., асистент кафедри «Управління експлуатаційною роботою» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна 


Аналіз існуючих систем автоматизації процесу розформування рухомого складу


У статті представлено сучасні автоматизовані системи управління процесом розформування рухомого складу, які функціонують на вітчизняних та закордонних сортувальних станціях, а також проекти автоматизації, які передбачається впровадити.

ИНФОРМОБЗОР


Новости железных дорог России, Китая, Чехии и др. 

ГОСТЬ НОМЕРА


Підготувала Л. Ходченко редактор науково-технічного відділу журнала


Львівська залізниця: проблема пошкодження рухомого складу за кордоном


У цьому номері ми завершуємо цикл публікацій, які стосувалися пошкоджень вагонів на коліях портів та промислових підприємств. Нагадаємо, що першу публікацію циклу підготував начальник інспекції із схоронності парку вантажних вагонів Одеської залізниці В. Г. Плохий. Статтю під назвою «Грейферная выгрузка вагонов в портах:проблемы и пути их решения» можна прочитати у №9'2010.
Друга публікація вийшла вже у наступному номері журнала за авторством начальни¬ка служби вагонного господарства Придніпровської залізниці В. П. Шевченко («Проблема схоронності вантажних вагонів на Придніпровській залізниці»).
«Сохранность вагонов — забота всех участников перевозочного процесса» — третя публікація циклу, яку підготував В. Гребенюк, начальник інспекції із схоронності парку вантажних вагонів Донецької залізниці (№12'2010).
Насамкінець, ми вирішили дізнатися про основні причини пошкоджень вагонів власності Укрзалізниці на Львівській залізниці та коліях європейських держав.Про причини пошкоджень вагонів та шляхи вирішення цієї проблеми нам розповідає Петро Васильович Калітчук, начальник служби вагонного господарства Львівської залізниці.

ИСПЫТАНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА


Водянников Ю. Я., к. т. н., с. н. с., ведущий научный сотрудник, 

Жихарцев К. Л., инженер третьей категории, 

Корабельников О. Л., инженер, 

Можейко А. Е., инженер, 

ГП «Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения», г. Кременчуг 


Факторы, влияющие на величину действительной силы нажатия колодок на колеса при торможении


В статье изложены результаты исследования влияния износа тормозных колодок на вели¬чину действительной силы нажатия колодок на колеса и тормозной коэффициент. Получены 
градиенты снижения действительной силы нажатия и тормозного коэффициента, позволяющие 
прогнозировать тормозную эффективность при износе колодок. Показано, что максимальная 
величина выхода штока тормозного цилиндра не должна превышать 100 мм.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Оксанич В. Н., зам. начальника ПТО депо Одесса-главная Одесской железной дороги


Обслуживание подвижного состава в зимнее время. Советы поездным бригадам

А. А. Пономарчук

Выявление неисправностей колесных пар в процессе эксплуатации


На вопросы наших читателей отвечает А. А. Пономарчук. Александра Афанасьевна 40 лет проработала в вагонном хозяйстве, из них около 30 лет инструктором на эксплуатации. Она всегда готова делиться приобретенным опытом с теми, кому это необходимо. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ


Бубнов В. М., д. т. н., профессор, главный конструктор, 

Манкевич Н. Б., ведущий конструктор, ООО «ГСКБВ», г. Мариуполь, 

Мямлин С. В., д. т. н., профессор, проректор по научной работе Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна 


Совершенствование конструкции боковой рамы двухосной тележки грузовых вагонов


Аварии на железной дороге, независимо от причин возникновения, могут привести к значительному материальному ущербу, связанному с ликвидацией их последствий, порчей или потерей перевозимых грузов, исключением из эксплуатации подвижного состава, и, самое главное, они могут повлечь за собой человеческие жертвы.

В ПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ


Шелест Д. А., редактор научно-технического отдела журнала «Вагонный парк», г.Харьков


Технічне обслуговування та ремонт пасажирських візків моделей 68-7007 / 7012 / 7013


Проектно-конструкторським управлінням ОАО «КВБЗ » (м. Кременчук) було розроблено пасажирські візки моделей 68-7007 та 68-7012 / 7013. Наводимо інструкцію з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту пасажирських візків, яка стане у нагоді робітникам пасажирського господарства. Інструкцію надано ДП УкрНДІВ (м. Кременчук), з дозволу Головного пасажирського управління Укрзалізниці, м. Київ.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


Пшінько О. М., д. т. н., професор, ректор, 

Мямлін С. В., д. т. н., професор, проректор з наукової роботи, 

Коробйова Р. Г., к. т. н., доцент кафедры «Управления эксплуатационной работой», 

Козаченко Д. М., к. т. н., начальник науково-дослідної частини, 

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 

Фоскетт Ч., Грааф В., At RailRunner, США 


Можливості впровадження бімодальних технологій перевезень контейнерів на транспортному ринку України


Залізничний транспорт України орієнтований на перевезення масових вантажів, у першу чергу — сировини та продукції металургійної промисловості. У цих умовах зміна попиту на металопродукцію безпосередньо викликає значні коливання обсягів перевезень. 
Ця залежність достатньо яскраво проявилася під час економічної кризи, коли зменшення попиту на продукцію металургійної та гірничодобувної промисловості призвело до значного падіння вантажообігу на залізницях, що могло створити загрозу економічній безпеці галузі.

БУДНИ «УКРЗАЛІЗНИЦІ»


Г. Костромина редактор научно-аналического отдела журнала


Трудовые победы харьковского ВЧ-1


Руководству и сотрудникам Харьковского вагонного участка № 1 Южной железной дороги есть чем гордиться! Прошедший 2010 г. для ВЧ-1 был богат на события. Ввод в эксплуатацию нового вагономоечного комплекса, реконструкция и благоустройство территории, открытие музея истории, победа команды проводников в Харьковской открытой городской молодежной Лиге КВН — далеко неполный перечень свершений ушедшего года. За всеми достижениями и победами стоит коллектив участка — неравнодушные и активные работники.

КОНКУРС


Борзилов И. Д., профессор кафедры «Вагоны» УкрГАЖТ


Инструкция осмотрщика вагонов


Конкурс, проведенный редакцией в пошлом году, вызвал живейший отклик среди читателей. Мы получили множество писем, и не просто с ответами на конкурсные вопросы, но и с комментариями и пожеланиями в адрес редакции. Не желая разочаровывать наших постоянных читателей, мы объявляем о начале НОВОГО КОНКУРСА, который будет проходить в течение 2010 года. Вопросы опубликованы на страницах журнала и на сайте в Интернете www.railway-publish.com. Ответы принимаются как в виде обычных писем, так и электронных. Приглашаем всех принять активное участие! Победителя ждет ценный подарок!

Конкурс «Провідник пасажирського вагона» 

МЕНЕДЖМЕНТ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ


Вертель В. В., ст. викладач кафедри «Менеджмент організацій транспорту» 
Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ


Розширення мережі продажу залізничних квитків


У статті розглянуто питання розширення мережі продажу залізничних квитків на підставі підключення системи їхнього продажу до глобальних дистрибутивних систем (ГДС). 
Розкрито основні переваги, пов’язані із використанням інтернет-технологій, та досвід впровадження продажу залізничних квитків через глобальні дистрибутивні системи у роз¬винених країнах світу.

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ


Международная конференция
«Современное состояние и проблемы взаимодействия подвижного состава и пути «Рельс-Колесо 2010»


В конце 2010 г. в Одессе состоялась Между¬народная научно-практическая конферен¬ция «Современное состояние и проблемы взаимодействия подвижного состава и пути «Рельс-Колесо 2010».

Е. Сидоренко, редактор научно-технического отдела журнала «Вагонный парк»,


Innotrans-2010: Ведущие разработки в мире железных дорог


VIII всемирная выставка железнодорожного транспорта Innotrans-2010 побила все рекорды предыдущих лет по количеству представленных новинок, дебютировавших компаний и заключенных контрактов.

ПРИЛОЖЕНИЕ


Комплекс средств бесконтактного оптического контроля подвижного состава и оборудования