№3 (48) Березень 2011

2 noneimages

НАУЧНАЯ МЫСЛЬ


Зоріна О. І., зав. кафедрою, 

Сиволовська О. В., доцент, 

кафедра «Маркетинг на транспорті», 

Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків


Перспективи розвитку міжнародного залізничного туризму в Україні


Розглянуто перспективи розвитку залізничних міжнародних туристичних маршрутів в Україні з урахуванням маркетингових досліджень та сегментації попиту на туристичні послуги.

Козак В. В., народний депутат Верховної Ради України, 

Данько М. І., д. т. н., професор, ректор, 

Альошинський Є. С., д. т. н., професор, 

Світлична С. О., магістр, 
Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків


Напрямки удосконалення процессу міжнародних вантажних перевезень 
на припортових залізничних станціях


В умовах розвитку інтеграції транспортно-логістичних систем та жорсткого конкурентного середовища в Україні важливого значення набуває ефективне вирішення проблеми організації раціональних схем доставки вантажу за принципами «від дверей до дверей» та «точно в термін», схем організації та обслуговування вантажопотоків, а також задоволення вимог сучасної клієнтури щодо спектра послуг та якості обслуговування з мінімальними витратами. Усе це обумовлює необхідність формування та розвитку якісної інфраструктури як на рівні країни, так і на рівні взаємодії окремих підприємств різних видів транспорту.

ИНФОРМОБЗОР


Новости железных дорог США, России, Китая

ГОСТЬ НОМЕРА


Леонід Лобойко: «Вже у натупному році ми зможемо запропонувати пасажирам нову якість перевезень» 


Після проголошення в 1991 р. незалежності України одразу постала гостра проблема з організації чіткої та стабільної роботи залізничного транспорту та його складової — пасажирських перевезень. Маючи екстериторіальний характер, усі шість залізниць могли успішно функціонувати тільки за умов централізованої координації роботи всіх структурних підрозділів, які повязані з процесом перевезень. У першу чергу перед працівниками, задіяними у пасажирських перевезеннях, постала задача зі встановлення нових взаємовідносин з сусідніми залізницями незалежних держав, із організації ремонту та утримання рухомого складу. Також було необхідно звести до мінімуму наслідки розриву раніше встановлених звязків. 
У роки незалежності (в умовах зменшення парку пасажирських вагонів) пасажирське господарство стабільно здійснює перевезення пасажирів. Спільно із вітчизняними заводами-виробниками організований капітально-відновлювальний ремонт вагонів з подовженням терміну їхньої експлуатації, впроваджено інноваційну технологію залізничних перевезень у європейські країни через прикордонний перехід: систему автоматичної зміни відстані між колесами візків вагонів SUW 2000, разом з ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» розроблено понад 20 моделей пасажирських вагонів, а залізницями України придбано 304 вагони.
У бесіді із заступником Генерального директора Укрзалізниці Леонідом Михайловичем Лобойко ми дізнаємось про особливості діяльності пасажирського господарства Укрзалізниці, основні положення Програми впровадження денних швидкісних неспальних поїздів на залізницях України до 2017 р., а також про те, де саме буде здійснюватись ремонт поїздів виробництва Hyundai Corporation.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


Оксанич В. Н., зам. начальника ПТО Одесса-Главная


Выявление неисправностей автосцепного оборудования вагонов по внешним признакам

Сабадаш В. Ю., 
оглядач-ремонтник вагонів ПТО Хриплин вагонного депо Коломия, Львівська залізниця


Інноваційний метод виявлення несправностей ударно-тягового пристрою вантажних вагонів


Володимир Юрійович Сабадаш працює на посаді оглядача-ремонтника вагонів ПТО Хри-
плин у вагонному депо Коломия з 2003 р. Він закінчив технічне училище № 14 у м. Чернівці за спеціальністю оглядач-ремонтник вагонів. Під час виконання своїх посадових обов’язків керується вимогами інструкцій та нормативних документів з безпеки руху. Під час технічного обслуговування поїздів неодноразово виявляв несправності ударно-тягового механізму, тріщини фрикційних клинів візка, злами внутрішніх пружин візка та тріщини надресорних балок візків моделі 18-100.

ПАССАЖИРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО


Обштат В. Ф., директор ООО «Бучанский завод ВЕДА»


Система пожарной сигнализации дляпассажирских вагонов на базе пульта сигнализации ПС-1


В 2000 г. у пассажирского хозяйства Укрзализныци возникла необходимость замены применявшихся в системах пожарной сигнализации пассажирских вагонов чехословацкого производства Теslа дымовых радиоизотопных извещателей на отечественные оптические дымовые датчики. Для этих целей был адаптирован к требованиям железнодорожного транспорта и применен в указанных системах серийный извещатель СП-212-5 СП1. Датчик успешно прошел дополнительные испытания в условиях эксплуатации на подвижном составе.

ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО


Мартынов И. Э., профессор, зав. кафедры «Вагоны»,
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, г. Харьков


К вопросу повышения эффективности использования парка грузовых вагонов


Два последних десятилетия прошли для вагонного хозяйства железных дорог Украины
в крайне сложных условиях. Этап выживания отрасли в 90-е годы сменился периодом ста-
бильной работы в начале нового тысячелетия. Однако даже в самые благополучные пе-
риоды стабильного и многочисленного пополнения парка новыми вагонами не происхо-
дило. Экономический кризис 2008–2009 гг. не позволил реализовать существовавшие на
тот момент планы обновления вагонного парка. Резкий рост цен на энергоносители вы-
звал дополнительные требования к подвижному составу касательно уменьшения расхо-
дов на тягу поездов.

В ПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ


Шелест Д. А., редактор научно-технического отдела журнала «Вагонный парк», г.Харьков


Технічне обслуговування та ремонт пасажирських візків моделей 68-7007 / 7012 / 7013


Проектно-конструкторським управлінням оао «КВБЗ» (м. Кременчук) було розроблено
пасажирські візки моделей 68-7007 та 68-7012 / 7013. наводимо інструкцію з експлуатації,
технічного обслуговування та ремонту пасажирських візків, яка стане у нагоді робітникам
пасажирського господарства. інструкцію надано ДП УкрНДІВ (м. Кременчук), з дозволу головного пасажирського управління Укрзалізниці, м. Київ.

ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ


Яременко В. Р., начальник пасажирського вагонного депо Гребінка, Південна залізниця


Інтелектуальна система технологічного забезпечення якості ремонту буксових вузлів «ІСТОК» 


Внаслідок переходу пасажирського вагонного депо Гребінка у 2004 р. на ремонт пасажирських вагонів, перед працівниками депо постав ряд нових завдань. Серед них — освоєння нових видів робіт: ремонт електрообладнання, внутрішнього обладнання, системи опалення вагонів та ін.

Хмиль Н. В., специалист по неразрушающему контролю, ОАО «Днепровский металлургический комбинат», 

Крюков Д. А., старший инспектор-приемщик вагонного хозяйства Укрзализныци на ОАО «Днепровский металлургический комбинат», ПКТБ ЦВ УЗ


Сравнительный анализ акустических характеристик черновых и механически обработанных осей 
поперечно-винтового проката подвижного состава железных дорог


Неразрушающий ультразвуковой контроль основан на получении информации о качестве объекта контроля с помощью упругих механических колебаний. При этом могут применятся как одинаковые, так и различные критерии оценки для заготовок и изделий. Целью данного исследования является сравнение акустических характеристик черновых и механически обработанных осей и критериев оценки их качества.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


Бояршина Л. А., к. т. н., доцент кафедры «ОМ Д и Сварка», Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, г. Луганск


Пути повышения ресурса работы колесных пар подвижного состава


В статье рассмотрены аспекты проблемы трибосистемы «рельс — колесо». Представлены
современные основные подходы к ее решению.

МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА НА ТРАНСПОРТЕ


Аксенов И. М., д. э. н., кафедры «Менеджмент организации транспорта» Государственный экономико-технологический университет транспорта, г. Киев.


Современные проблемы маркетингово-логистической концепции 
в предпринимательской деятельности сферы перевозок


В статье рассмотрены системы предпринимательской логистики на транспорте, а также
показана оптимальная система обеспечения их вагонами соответствующего типа.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ


Подготовила Е. Сидоренко, редактор научно-технического отдела журнала «Вагонный парк», г.Харьков


Новый электропоезд семейства Talent компании Bombardier Transportation


C растущей либерализацией европейских железнодорожных рынков поезда все чаще используются на гораздо более разнообразных маршрутах, чем предполагалось изначально.
Сегодня операторы нуждаются в поездах, которые могут быть адаптированы к работе в различных условиях. Изменение требований заказчиков, прежде всего, вызвано принятием новых норм обеспечения безопасности при крушении, а также необходимостью эксплуатации поезда на линиях с разной высотой платформы. В качестве решения данной проблемы компания Bombardier Transportation выпустила новое поколение составов семейства Talent.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ


Драч Н. И., врач-офтальмолог высшей категории поликлиники № 29, г. Одесса


Обсуждаем проблему компьютерного синдрома


Разговор о так называемом «компьютерном синдроме» пойдет не случайно. В наше время
развитие новых технологий ведет к изменению условий жизни и условий труда. Мы становимся одновременно и пользователями современных технологических благ, и их заложниками.

КОНКУРС


Борзилов И. Д., профессор кафедры «Вагоны» УкрГАЖТ


Инструкция осмотрщика вагонов


Конкурс, проведенный редакцией в пошлом году, вызвал живейший отклик среди читателей. Мы получили множество писем, и не просто с ответами на конкурсные вопросы, но и с комментариями и пожеланиями в адрес редакции. Не желая разочаровывать наших постоянных читателей, мы объявляем о начале НОВОГО КОНКУРСА, который будет проходить в течение 2011 года. Вопросы будут опубликованы на страницах журнала и на сайте в Интернете www.railway-publish.com. Ответы принимаются как в виде обычных писем, так и электронных. Приглашаем всех принять активное участие! Победителя ждет ценный подарок!


Конкурс «Провідник пасажирського вагона» 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ


И. Костромина., редактор научно-технического отдела журнала


Имидж и этика проводника


В настоящее время железнодорожным транспортом пользуется большая часть населения Украины, и это в то время, когда состояние многих наших вагонов оставляет желать лучшего.Одной из наиболее веских и существенных причин для выбора поезда в качестве средства передвижения является поведение проводников. Проводник встречает пассажиров на платформе, сопровождает их в пути следования поезда и обеспечивает комфорт пассажиров. От его работы во многом зависит, поедет ли пассажир в следующий раз поездом или выберет другой вид транспорта. Поэтому имидж и этика проводника имеют очень большое значение как для него самого, так и для компании-перевозчика.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОКЗАЛЫ МИРА


Подготовила Е. Сидоренко, редактор научно-технического отдела журнала «Вагонный парк»


Мадридский Аточа —один из самых уникальных железнодорожных вокзалов мира. Первая железная дорога в Испании появилась в 1848 г. С тех пор Аточа является первым и крупнейшим вокзалом Мадрида. В отличие от северного Чамартин, Аточа расположен в центре города на площади Plaza Emperador Carlos V, недалеко от Ботанического сада и широко известного музея Прадо. Старинное здание вокзала и экзотический интерьер делают его одним из самых уникальных в мире.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ


Подготовила Л. Ходченко, редактор научно-технического отдела журнала «Вагонный парк


Зубчатые железные дороги


Зубчатые железные дороги, в отличие от типовых железных дорог, имеют зубчатый рельс,
расположенный посередине пути. Соответственно, подвижной состав таких железных дорог оборудован зубчатым колесом, которое обеспечивает дополнительное сцепление во время движения поезда. Преимущество таких дорог заключается в том, что поезда по ним могут преодолевать гораздо более крутые подъемы, чем при движении обычным порядком.

СХЕМЫ


Особенности автоматической регулировки тормозной системы вагонов