№9-10 (111-112) Вересень- Жовтень 2015

111 112Наукова думка
Горобець В. Л., Бондарєв О. М.
-Дослідження питань міцності та подовження терміну служби несучих конструкцій тягового та моторвагонного рухомого складу залізниць України

Мета. На залізницях України понад 85% одиниць тягового та моторвагонного рухомого складу, що знаходяться в експлу-
атації, працюють за межами призначеного терміну експлуатації. Для вирішення питання подовження терміну експлуатації
спеціалістами ДНУЗТ було розроблено відповідний комплекс науково-дослідних робіт. Ці роботи, як показав досвід, виявилися
спроможними забезпечити продовження терміну експлуатації рухомого складу навіть до 50 років від побудови. Методика.
На основі проведених робіт розроблено заходи, які сприятимуть поступовій заміні застарілих одиниць рухомого складу на нові
за умови забезпечення замовлень на перевезення пасажирів та вантажів. Результати. Розроблені методики апробовано
на певній кількості одиниць тягового та моторвагонного рухомого складу під час проведення робіт із продовження терміну
їх служби в межах до 50 років. Результати цих робіт засвідчили реалізованість розроблених основних положень та докумен-
тів щодо безпечної експлуатації одиниць рухомого складу в межах подовженого терміну експлуатації. Наукова новизна.
До елементів наукової новизни слід віднести те, що в роботі показано, як залежно від різних обставин можна застосувати
різні методики для вирішування питань подовження призначеного терміну експлуатації одиниць рухомого складу. Практична
значущість. Завдяки розробленим методикам забезпечено безпечність експлуатації одиниць рухомого складу за межами
призначеного терміну служби.


Університети ефективності
Зеленько Ю. В., Недужа Л. О.
-Прогнозування та моделювання шумового навантаження. Сучасні підходи до створення шумових карт залізниць

Посмитюха А. А., Самсонкин В. Н.
-Тренажеры для локомотивных бригад — важная составляющая учебного процесса

Інтерв’ю
-Белорусская железная дорога: в режиме обновления

Досвід без кордонів
-Разработка поездов с изменяемой шириной колеи

-Тепловозы компании EMD

-Подготовка к эксплуатации поездов Desiro City

Менеджмент залізниць

Сорокин М. А.
-Независимый взгляд на проблемы тягового под-вижного состава железных дорог Украины

Поради локомотивним бригадам
Полищук В. И.
-Постороннее питание ЭПТ в составе или электровозе ЧС4

Економія та ресурсозбереження
Любарский Б. Г., Шайда В. П., Буряковский С. Г.
-Система преобразования энергии
автономного транспортного средства
на основе электрической передачи мощности
с комбинированным накопителем энергии

Доманский И. В.
-Вынужденные режимы работы тяговых
подстанций переменного тока
на грузонапряженных направлениях
электрифицированных линий

Реалії та перспективи
Чуев С. Г., Карпычев В. А.
-Управление динамикой длинносоставных
поездов с помощью распределенного
управления торможением поезда (РУТП)

Ліхушин Є. В., Савін К. М.
-М62УП — одна із вдалих модифікацій тепловоза М62

Медицина та психологія
Левицька Л. Л.
-Медична допомога на виробництві

Дорошенко А. А.
-Як здоров’я, машиністе