Статті

Медиасервер — новая услуга для интересных поездок
Одним из перспектив­ных направлений повышения конкуренто-способности железно-дорожного транспорта является развитие дополнительных услуг для пассажиров. Развитие информацион­ных технологий позво­ляет существенно рас­ширить спектр дополнительных услуг…
Утилізація поїздів як одна з можливостей зниження негативного впливу рухомого складу на навколишнє середовище
У статті описуються правила, що стосуються обробки та порядку утилізації рухомого складу з вичерпаним тер­міном експлуатації в країнах ЄС. Питання рециркуляції залізничних транспортних…
VII Международная железнодорожная конференция UARail & Partners — Харьков-2017
На протяжении 7 лет Международная железнодорожная Конференция UARail & Partners служит налаживанию тесного сотрудничества железных дорог Украины с профильными украинскими и зарубежными предприятия­ми…
Оновлення рухомого складу приміських поїздів у Естонії
Залізничне сполучення Естонії зробило великий крок вперед, відмовившись від радянських електричок. Естонці зробили невелику революцію в залізничних паса­жирських перевезеннях — повністю оновили рухомий…
Зарубіжний досвід реформування залізничного транспорту в контексті публічного управління та адміністрування Укрзалізниці
Статтю присвячено пошуку шляхів реформування ПАТ «Укрзалізниця» на базі вивчення досвіду залізничних адміністрацій країн Європи. В Україні реалізується програма структурної реформи Укрзалізниці. Сутність…