Департамент локомотивного господарства: сучасний стан та перспективи розвитку

Сьогодні українські залізниці знаходяться на стадії реорганізації, проводиться докорінна зміна роботи всіх підрозділів УЗ. Щодо роботи локомотивного господарства ми вели бесіду з керівником Департаменту Іваном Степановичем Груником.

 

— Шановний Іване Степановичу,розкажіть, будь ласка, як зараз відбувається процес реформування локомотивного господарства УЗ.

— 21 жовтня 2015 року відбуласядержавна реєстрація ПАТ «Укрзалізниця». Ця подія має стати відправнимпунктом для покращення технічногостану тягового рухомого складу, побудови сучасної, конкурентоспроможноїсистеми експлуатації, технічного обслуговування та ремонту локомотивів. Цепитання набуває особливого значеннядля роботи в умовах конкурентного середовища серед перевізників, які повинні мати власний рухомий склад, щопередбачено проектом Закону Українипро залізничний транспорт.

— Дайте характеристику локомотивному парку та терміну експлуатації. Які заходи вживаютьсядля оновлення тягового рухомогоскладу?

— Технічний стан локомотивів залізниць України на сьогодні значноюмірою визначається незадовільнимйого оновленням при високому ступенізношення. Більшу частину парку складають електровози ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11,ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82, ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8,магістральні тепловози 2ТЕ116, 2ТЕ10,2М62, ТЕП70, маневрові тепловозиЧМЕ3, які спроектовані та виготовлені в 50–60-х роках минулого століття.У 2014 році закінчився термін служби,установлений заводом-виробником, у 68 локомотивів, а в минулому році закінчився ще у 77 локомотивів.На сьогодні 71,6% електровозів,99,4% магістральних та 91,3% маневрових тепловозів відпрацювали встановлений заводами-виробниками нормативний термін служби, при цьомувідсоток зносу становить 91%, 99,5% та99,4% відповідно, а середній вік 38,2,27,7 і 32,8 року.

Наступна проблема — невчасне ви-конання капітального ремонту ТРС. Домінуючим негативним факторомнаявного технічного стану локомотивівв експлуатації є несвоєчасне проведення ремонтів. Як результат, із накопиченням за минулі роки, в експлуатаціїз простроченими термінами проведення капітальних ремонтів знаходяться 743 локомотиви, або 34% від експлуатаційного парку.За останні 5 років кількість електрово-зів в експлуатації з простроченими тер-мінами виконання капітальних ремонтівзбільшилась у 1,7 разу та складає 31,4%.Магістральних тепловозів в експлу-атації з простроченими термінами ви-конання капітальних ремонтів 56,6%,а маневрових — 30,9%, за 5 років —збільшення у 2,2 разу.Протягом останніх років при за-твердженні планів ремонту основнихфондів і капітальних інвестицій за стат-тею «Модернізація» у локомотивномугосподарстві залізниць України черезнедостатнє фінансування не забезпе-чується потреба в ремонті тягового ру-хомого складу. При скороченні обсягівфінансування й зростанні цін на мате-ріали, запчастини, енергоносії та зарп-лату обсяги капітального та капітально-відновлювального ремонту з продо-вженням терміну служби тягового ру-хомого складу в кількісному вираженніщорічно зменшувалися.

— Проведення яких проектів щодо модернізації тягового рухомогоскладу зараз планується (окремо длятепловозів та електровозів)? На базіяких депо їх буде проведено?

— У загальних експлуатаційних витратах Укрзалізниці частка витрат наенергоносії сягає до 20%, тому їх економне та раціональне використаннямає надзвичайно велике значення.Протягом останніх років Департаментом локомотивного господарствавпроваджено низку модернізацій тягового рухомого складу, спрямованихна скорочення витрат паливно-мастильних матеріалів та електроенергії,зменшення експлуатаційних витратпри безумовному підтриманні безпекируху поїздів на належному рівні та охорони праці обслуговуючого персоналу,а саме:

• установлення на електровоз ВЛ11м сучасної системи автоматичного управління рекуперативними гальмами САУРТ-БАРШ;

• установлення на електровози ВЛ11м нових сучасних кабін,у складі яких знаходяться системиГРОЗА, антиюзовий захист, проти-боксовання;

• установлення на електровози ВЛ80 електронної системи вентиляціїобладнання ПСВ-50/16;

• установлення на тепловози ВЛ80 системи підігріву охолоджуючої рідини дизеля Webasto;

• установлення на тепловози ЧМЕ3 системи конденсаторного пуску дизеля;

• установлення на тепловози 2ТЕ116 системи посекційного регулюваннярежимів експлуатації;

• комплексна модернізація тепловозів Чме3, м62 та 2м62 новим силовим обладнанням. Протягом 2010–2013 рр. виконано модернізацію 2 тепловозів м62 для Львівської залізниці та 1 тепловоза Чме3 для Одеської залізниці.

— З якими іноземними компанія-ми зараз співпрацює УЗ щодо розвитку локомотивного господарства татягового рухомого складу? З якимипідприємствами співпраця лише планується та за якими напрямками?

— Із метою активізації роботи з німецькою компанією Siemens наказомДержавної адміністрації залізничного транспорту створена робоча групаз розробки рекомендацій для модернізації електровозів ДС3 із залученням представника компанії ДП «СіменсУкраїна».Ця робоча група створена з метою удосконалення конструкції та відновленняпрацездатності електровозів ДС3, у розробці яких брала участь компанія Siemens.Слід зазначити, що останнім часомдо Державної адміністрації залізничного транспорту звернулися декілька іноземних компаній-виробників тяговогорухомого складу з пропозиціями щодоучасті в оновленні локомотивного паркуУкрзалізниці.Оновлення парку тягового рухомого складу для потреб Укрзалізниці будездійснюватися згідно з чинним законодавством у сфері державних закупівельза результатами проведення конкурсних торгів.

Повну версію інтерв'ю читайте в журналі «Локомотив-інформ» №11-12 (113-114)