Особлива думка

шепельОсоблива думка з розробки та впровадженню автоматизованої системи управління локомотивним господарством (АСУ Т) на платформі АСК ВП УЗ-Є з відміною застарілих систем - ІОММ, АСУ ЛокБриг. 

шепель

  Шепель В. В.

начальник технічного управління Департаменту локомотивного господарства ПАТ "Укрзалізниця" 

Основним недоліком АРМів та підсистем АСК ВП УЗ-Є для автоматизації процесів управління, у тому числі для формування ЕММ, є внесення даних у ручному режимі. Це призводить до таких негативних факторів:

1. Наявність «людського чинника» призводить до помилок при введенні операторами інформації про події з локомотивом та локомотивною бригадою.

2. Розрахунок роботи локомотивів та локомотивних бригад виконується із запізненням через необхідність витрачати час на введення інформації в ручному режимі та неоперативність введення цієї інформації (до 3-х діб після здачі маршруту машиніста).

3. Існує велика ймовірність викривлення інформації про події з локомотивами, локомотивними бригадами та поїздами.

Вказані недоліки характерні майже для всіх автоматизованих систем, які впроваджуються або впроваджені на Укрзалізниці. При подальшому впровадженні автоматизованих систем із принципом ручного введення інформації, ефективність їх використання буде тільки зменшуватись. При цьому, кількість задіяних на введенні інформації працівників буде збільшуватись.

Можна зробити висновок, що подальше впровадження автоматизованих систем потребує корегування принципів їх інформаційного наповнення та впровадження систем з автоматичним наповненням інформаційного середовища.

Тому, при подальших розробках автоматизованих систем та АРМів, Департаментом локомотивного господарства перед розробниками ставиться основна вимога щодо забезпечення принципу «без ручного» введення інформації.

Повну версію читайте в журналі «Вагонний парк» №3-4 (120-121)/2017