Українська залізниця

21.10.2018 (4 месяца назад)
Надходження грошових коштів по судовим рішенням на користь ПАТ «Укрзалізниця» протягом I кварталу 2018 року зросли на понад 60%
Юридичний департамент ПАТ «Укрзалізниця» постійно працює над підвищенням ефективності діяльності юридичних служб Товариства шляхом удосконалення підходів до організації юридичної та правової роботи з метою…
20.10.2018 (4 месяца назад)
Гармонійне поєднання технічного розвитку рухомого складу та інфраструктури з охороною навколишнього середовища – гарантія сталого розвитку залізниці
В Україні екологічні переваги залізничних перевезень перед іншими видами транспорту забезпечуються, у першу чергу, широким використанням електричної тяги, що виключає забруднення атмосферного повітря…
20.09.2018 (5 месяцев назад)
Досягнення Департаменту електрифікації та електропостачання ПАТ «Укрзалізниця» – перше півріччя 2018 року
Протягом шести місяців поточного року Департамент електрифікації та електропостачання  брав активну участь у таких масштабних проектах, як будівництво Бескидського тунелю, електрифікація дільниці Потоки–Золотнишене…
20.09.2018 (5 месяцев назад)
Дореволюційні проекти залізниць у загальному напрямі рутченкове – покровськ
Перелічено головні проекти магістральних залізниць і під'їзних колій у загальному напрямі Рутченкове – Покровськ Донецької залізниці, розкрито їх основну мету та характерні особливості.…
13.04.2018 (10 месяцев назад)
Медиасервер — новая услуга для интересных поездок
Одним из перспектив­ных направлений повышения конкуренто-способности железно-дорожного транспорта является развитие дополнительных услуг для пассажиров. Развитие информацион­ных технологий позво­ляет существенно рас­ширить спектр дополнительных услуг…
13.04.2018 (10 месяцев назад)
Зарубіжний досвід реформування залізничного транспорту в контексті публічного управління та адміністрування Укрзалізниці
Статтю присвячено пошуку шляхів реформування ПАТ «Укрзалізниця» на базі вивчення досвіду залізничних адміністрацій країн Європи. В Україні реалізується програма структурної реформи Укрзалізниці. Сутність…