Українська залізниця

13.04.2018 (7 месяцев назад)
Медиасервер — новая услуга для интересных поездок
Одним из перспектив­ных направлений повышения конкуренто-способности железно-дорожного транспорта является развитие дополнительных услуг для пассажиров. Развитие информацион­ных технологий позво­ляет существенно рас­ширить спектр дополнительных услуг…
13.04.2018 (7 месяцев назад)
Зарубіжний досвід реформування залізничного транспорту в контексті публічного управління та адміністрування Укрзалізниці
Статтю присвячено пошуку шляхів реформування ПАТ «Укрзалізниця» на базі вивчення досвіду залізничних адміністрацій країн Європи. В Україні реалізується програма структурної реформи Укрзалізниці. Сутність…
13.04.2018 (7 месяцев назад)
Перспективы внедрения светодиодного освещения на железнодорожном транспорте
Задачей данной статьи не является погружение уважаемого читателя в тонкости конструирования светильников, светотехнические расчеты или другие технические детали. Автор делает попытку обратить внимание…
13.04.2018 (7 месяцев назад)
Забезпечення заходів з економії енергоресурсів у межах регіональної філії «Придніпровська залізниця»
Ефективне використання та економія енергоресурсів завжди має місце у планах регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця». Залізничники Придніпровської докладають максимум зусиль щодо впровадження планів з…
13.04.2018 (7 месяцев назад)
Напрям диверсифікації діяльності залізниць у сферу туристичних послуг
Напрям диверсифікації діяльності залізниць у сферу туристичних послуг Аналіз сучасного стану залізничного туризму в Україні та світі показав, що українські залізниці мають значний…