Гармонійне поєднання технічного розвитку рухомого складу та інфраструктури з охороною навколишнього середовища – гарантія сталого розвитку залізниці

Українська залізниця Переглядів: 20.10.2018, 15:06

В Україні екологічні переваги залізничних перевезень перед іншими видами транспорту забезпечуються, у першу чергу, широким використанням електричної тяги, що виключає забруднення атмосферного повітря прилеглих до залізниць територій. Низька емісійна складова викидів забруднюючих речовин безпосередньо пов’язана з енергетичною ефективністю. Питоме споживання паливних ресурсів залізничним транспортом  набагато нижче, ніж  автомобілями або літаками.

Залізничний транспорт – один з найбільш екологічно чистих та ефективних видів транспорту у світі. Має найнижчі показники споживання енергетичних ресурсів на один км вантажу і негативного впливу на навколишнє природне середовище. Досвід більшості європейських держав демонструє ефективність створення потужних транспортних систем, що включають залізничні перевезення, з високими екологічними показниками їх функціонування. При виконанні одного і того ж вантажообігу викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на залізниці нижчі у 2-3 рази, відведення територій – в 15, рівень акустичного дискомфорту – у 4 рази порівняно  з автомобільним транспортом.

Для сталого розвитку залізниці необхідне гармонійне поєднання технічного розвитку рухомого складу та інфраструктури з природоохоронною діяльністю.

Загалом показники екологічної безпеки у виробничих підрозділах галузі характеризуються зниженням негативного впливу на довкілля упродовж  останніх років. Разом з тим, природоохоронні заходи, які щорічно реалізуються в галузі, загалом дозволяють забезпечувати встановлені державою у Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» завдання зменшення до базового 2010 року негативного впливу на стан природних ресурсів, зокрема: планувалось зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря до 2015 р. на 10%; зменшення до 2020 р. на 20% скиду недостатньо очищених зворотних вод. Станом на сьогоднішній день невирішеними залишаються питання зменшення обсягу викидів двоокису вуглецю (парниковий газ) в атмосферне повітря та збільшення до 2020 року в 1,5 рази обсягу заготівлі, утилізації й використання відходів як вторинної сировини.

Одними з важливих чинників є забруднення та засмічення територій виробничих підрозділів і ґрунтів прилеглих сільськогосподарських угідь хімічними речовинами при перевезенні та складуванні мінеральних добрив, вугілля і руд, аварійних ситуації при транспортуванні нафтопродуктів, розливів паливно-мастильних матеріалів, а також інших небезпечних речовин, застосування пестицидів для знищення рослинності, розміщення промислових і побутових відходів у несанкціонованих місцях в основному місцевим населенням, а також через викиди господарсько-побутових стоків з пасажирських вагонів, що є збудниками інфекційних й інших хвороб. Для зменшення впливу на ґрунти Товариство у минулому році використовувало  рухомий склад із замкнутою, екологічно чистою системою збору господарсько-побутових стоків, без безпосереднього скидання у навколишнє середовище. Зокрема, філія «Пасажирська компанія» задіяла 596 пасажирських вагонів, регіональна філія «Львівська залізниця» – 6 од. рухомого складу, філія «Українська залізнична швидкісна компанія» – 14 електропоїздів, а також 2 склади по 5 вагонів локомотивної тяги були обладнані вакуумними туалетами.

Для зменшення забруднення навколишнього середовища та з метою охорони надр, при виконанні ремонтно-колійних робіт у Товаристві експлуатуються щебенеочисні машини глибокого очищення баласту для складування та перевезення піщано-щебеневої суміші, при цьому очищений щебінь повертається назад у колію. За рахунок чого скорочується використання нового щебеню та видобування надр. Застосовуються щебенеочисні машини RM-80, СЧ-1000/UA, планувальники баласту SSP-110SW, ВНБ кюветонарізні машини МКТ, КОМ-3000 та інша колійна техніка, що перебуває на балансі філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин». Минулого року для подібних робіт залучили 216 одиниць таких машин.

Використання та охорона водних ресурсів

На балансі регіональних філій перебуває 40 артезіанських свердловин, з яких експлуатується 32, з них  обладнані засобами вимірювання об’єму – 27; поверхневі водозабори відсутні. Всього минулого року забрано води 24,652 млн. м³, з них із власних джерел – 14,971 млн. м³, що на 1,605 млн. м³ або 6,5 % менше порівняно з 2016 роком; втрачено 4,696 млн. м³, що складає 19 % від загальної кількості забраної води. Значення поточних галузевих втрат передбачені у Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, що надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 №179, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.09.2014 № 1062/25839.

Відповідно до річних звітів, наданих регіональними філіями та філіями Товариства, загальне використання води склало 10,940 млн. м³, що на 1,977 млн. м³ або на 18,1 % більше від використання у 2016 році.

Збільшення може бути пов’язане із наданими даними про використання води філією ФБМЕС.

Загальне відведення зворотних вод у водойми склало 6,417 млн. м³, що на 0,131 млн. м³ або на 2% більше попереднього року, з них:

 • без очистки – 318,876 тис. м³, (2016 рік – 374,250 тис. м³);
 • недостатньо-очищених – 266,009 тис. м³, (2016 рік – 256,077 тис. м³);
 • нормативно чистих – 2 581,627 тис. м³, (2016 рік – 2 255,655 тис. м³);
 • нормативно очищених – 3 249,996 тис. м³, (2016 рік – 3 399,802 тис. м³).

98,1 % скинутих зворотних вод регіональних філій у водні об’єкти є нормативно очищеними.

Регіональними філіями зменшено скидання зворотних вод у водойми на 17,61 тис. м³ у порівнянні з 2016 роком. 70 % скиду зворотних вод у водойми серед регіональних філій припадає на регіональну філію «Південно-Західна залізниця».

У минулому році скинуто зворотних вод у водні об’єкти регіональними філіями без очистки 1,476 тис. м³, що на 15,3% більше від попереднього року. Збільшення скиду відбулося з причини збільшення надходження в каналізаційні мережі кількості опадів.

З 2010 року регіональна філія «Придніпровська залізниця» єдина з 6 регіональних філій, яка скидає зворотні води у поверхневі води без очистки.

Для зменшення забрудненості стічних вод та водних ресурсів упродовж року структурними підрозділами регіональних філій виконані наступні роботи:

 • ремонт, ревізія та очистка каналізаційних мереж і колодязів (Донецька залізниця);
 • ремонт каналізаційних мереж (Одеська залізниця);
 • профілактичний ремонт нафтовловлювачів РПЧ-3, ДН-3, ТЧ-1 та ТЧ-7, поточний ремонт каналізаційних мереж у РПЧ-3 та РПЧ-2 (Львівська залізниця);
 • промивка фільтрів, каналізаційної мережі та дренажних решіток по КМС-213; постійні огляди мережі та обладнання з метою контролю сталої роботи водовідвідної системи (Південна залізниця);
 • очистка первинних відстійників, технічне обслуговування локальних очисних споруд, очищення та технічне обслуговування каналізаційних мереж (Південно-Західна залізниця).

Водомірні прилади на скиди стічних вод встановлені:

 • на очисних спорудах ст. Куп’янськ-Вузловий – витратомір «Днепр-7», ВЧДЕ Кременчук по промивально-пропарювальній станції Кагамлицька водомір ВКТ-7 у комплекті з витратоміром ПРЕМ ДУ 100 (Південна залізниця);
 • у ВЧДР-2 — водомірний прилад УВР 01112-16 (Львівська залізниця);
 • у ВЧД-9 Бахмач тип УРСВ-510 та РПЧ-8 Фастів тип ЭХО-Р-02 (Південно–Західна залізниця);
 • у локомотивному депо Помічна, оборотному локомотивному депо Рені, пасажирському вагонному депо Каховка, КМС-261 Усатове встановлені водомірні прилади СТ-80Х-01, ВТ-80 (Одеська залізниця);
 • по ст. Арабатська стрілка на ДОТ «Сокіл», тип SKM-1-V1, по ст. Кривий Ріг Головний, ст. Нікополь, ст. Рядова на КНС, тип Ергомера 125Б – 6 одиниць, ЛВЧД – Синельникове – типу «Ергомера-125», пансіонат «Прибій» — типу SKM-1-VI (Придніпровська залізниця).

По філії ФБМЕС лічильники встановлені на скидах стічних вод Запорізького ТУ, Знам’янського ТУ, Івано-Франківського ТУ, Київського ТУ, Львівського ТУ, Полтавського ТУ, Рівненського ТУ та Харківського ТУ.

У разі відсутності облікового обладнання, розрахунки за скиди ведуться за об’ємами 100% водоспоживання.

Нагального вирішення потребують проблеми застарілості основних фондів (знос складає 70-80 %) і зниження енергетичної складової об’єктів водопостачання та водовідведення. Споруди водопостачання та водовідведення підтримуються у робочому стані, потрібні значні кошти на відновлення основних фондів.

Технічний стан водозаборів, каналізаційних очисних споруд задовільний.

Із стічними водами від підприємств залізничного транспорту і від дощової каналізації у поверхневі водойми потрапляють шкідливі хімічні речовини, в основному нафтопродукти і зважені речовини, що істотно порушують кисневий обмін і сповільнюють придонні процеси у водоймах. Нафтопродукти накопичуються в жировій тканині риб, впливають на їхню репродуктивну функцію і призводять до хвороб.

Негативні наслідки може викликати подача споживачам неякісної питної води, яка призначена для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб із системи водопостачання залізничниці (водопровідна, з пунктів розливу, шахтних колодязів та свердловин), склад якої за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними, паразитологічними показниками не відповідає вимогам державних стандартів та санітарного законодавства. З неякісною питною водою використовується 204 свердловини і шахтні колодязі, та 72 об¢єкти привізної води, де наявне перевищення допустимих норм по вмісту сульфатів, заліза, марганцю, хлоридів, нітратів, солей та жорсткості, забруднені бактеріально. Гальмування конкретних заходів щодо ліквідації цієї ситуації у подальшому створить негативний суспільно-політичний імідж галузі.

Охорона атмосферного повітря

Викиди забруднюючих речовин склали 3,246 тис. т та зменшилися  порівняно з 2016 роком лише на 1 %.

Крім того, від стаціонарних джерел забруднення в атмосферне повітря надійшло 181,349 тис. т діоксиду вуглецю – основного парникового газу, який впливає на зміну клімату.

Головними речовинами, що викидаються від стаціонарних джерел в атмосферне повітря, залишаються: речовини у вигляді суспендованих твердих часток – 1,031 тис. т (37,7 % від загальних викидів); оксид вуглецю – 0,879 тис. т (27,1 %); неметанові леткі органічні сполуки – 0,515 тис. т (15,9 %); діоксид та інші сполуки сірки – 0,406 тис. т (12,5 %); сполуки азоту – 0,321 тис. т (9,9 %). Порівняно з 2016 роком обсяги викидів оксиду вуглецю та метану зросли на 1,9 % і 30 %  відповідно, обсяги викидів діоксиду сірки та сполук азоту скоротилися на 14,9 % та 6,9 % відповідно.

Найбільше викидів припадає на структурні/виробничі підрозділи філій: «Пасажирська компанія» (533,95 т), «Одеська залізниця» (445,39 т), «Центр управління промисловістю» (372,91 т), «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» (322,92 т) та «Донецька залізниця» (303,77 т).

Загальний обсяг викидів частково зменшився і за рахунок продовження робіт щодо модернізації котелень, систем опалень, переведення котелень на електроопалення, проведення еколого-теплотехнічної наладки котлів, а також модернізації, ремонту пилогазоочисних установок та інших заходів.

Наприклад:

 • регіональною філією «Львівська залізниця» придбано та встановлено 57 одиниць електроконвекторів «Термія» на лінійних станціях Ужгородської дирекції залізничних перевезень, що дало змогу знизити сумарні викиди основних забруднюючих речовин (NO, SO2, CO, суспендовані тверді частинки та CO2) в атмосферне повітря на 68,6 т/рік. Через це сума екологічного податку зменшилась на 2408,0 грн.;
 • регіональною філією «Південна залізниця» за рахунок зменшення використання паливо-енергетичних ресурсів через пом’якшення кліматичних умов, обсягів ремонту вагонів, у результаті встановлення сучасних котлів опалення у МЧ-4 на виробничій дільниці ст. Полтава – Київська, з переведенням газового опалення на електричне на станціях Орілька, Борки, Кегичівка, Сахновщина, Кварцевий та проведення реконструкції котельної ВЧДЕ-3 (застарілі парові котли марки ДКВР – 6,5/13 у кількості 2 од. були замінені на водогрійні котли – 2 од. марки Buderos Logano S825 L) викиди зменшилися на 34,759 т/рік, а саме: метали та їх сполуки – на 0,062 т, сполуки азоту – на 26,519 т, діоксид та інші сполуки сірки – на 4,6361 т, оксид вуглецю – на 4,542 т, крім того, діоксид вуглецю – на 861,775 т;
 • філією «Українська залізнична швидкісна компанія» з метою зменшення споживання природного газу введено в експлуатацію енергозберігаючу систему (геліосистему) на основі сонячних колекторів для підігріву води системи гарячого водопостачання у неопалювальний період. В результаті часткового заміщення потужності існуючої газової котельні потужністю енергозберігаючої системи економія природного газу очікується 27,8 туп. на рік;
 • філією «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» у Знам′янському територіальному управлінні переведено на електроопалення вугільну котельню вантажного двору по ст. Черкаси, що зменшило викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 2,2 т/рік, також зменшено кількість викидів Київським та Криворізьким територіальними управліннями, у зв’язку з переведенням котелень на електроопалення (Київське ТУ-4 од., Криворізьке ТУ-12 од.).

Також впровадження стружко-пилососів на деревообробних верстатах або заміна газоочисного обладнання типу Циклон дають еколого-економічний ефект. Наприклад, при заміні Циклону марки ЦП-2-1600 на стружко-пилосос ВУДОС-3 у деревообробному цеху виробничого підрозділу «Полтавська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» з 1-го кварталу 2013 року викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не здійснювались та сума екологічного податку не нараховувалась. Тобто, загальний еколого-економічний ефект від встановлення стружко-пилососу марки ВУДОС-3 складає з 2013 по 2017 рік понад 8,0 тис. грн. та зменшення викидів пилу деревини близько 300 кг.

З метою зменшення викидів у атмосферне повітря від пересувних джерел викидів (автомобілів) проводяться роботи щодо переведення автомобілів з бензиновим двигуном на газове паливо. Дані роботи проведені на регіональних філіях «Львівська залізниця», «Одеська залізниця» та філії «Рефрижераторна вагонна компанія».

Інструментально-лабораторний контроль за викидами шкідливих речовин в атмосферу від тепловозних дизелів проводився тільки у регіональній філії «Львівська залізниця» пересувною екологічною лабораторією при виробничому підрозділі «Локомотивне депо Львів-Захід» відповідно до ГСТУ 32.001-94 «Викиди забруднюючих речовин з відпрацьованими газами тепловозних дизелів. Норми та методи визначення».

Зменшенню викидів в атмосферне повітря від пересувних джерел сприяють й роботи з перевірки, ремонту та регулювання паливної апаратури для забезпечення оптимальних витрат дизельного палива.

Так, під час ремонту тепловозів безпосередньо на базі виробничих підрозділів виконують реостатні випробування та проводяться налаштування параметрів дизель-генераторної установки близької до оптимальної для зменшення витрат палива і, як наслідок, –  зменшення викидів в атмосферне повітря небезпечних речовин (оксиди вуглецю та азоту, сірки діоксид, сажа).

 

Автор: В. Крилюк, начальник Управління екологічного менеджменту