Надходження грошових коштів по судовим рішенням на користь ПАТ «Укрзалізниця» протягом I кварталу 2018 року зросли на понад 60%

Українська залізниця Переглядів: 21.10.2018, 15:17

Юридичний департамент ПАТ «Укрзалізниця» постійно працює над підвищенням ефективності діяльності юридичних служб Товариства шляхом удосконалення підходів до організації юридичної та правової роботи з метою забезпечення правильного застосування законодавства та належного правового захисту інтересів Товариства.

Цілі та завдання Юридичного департаменту визначаються під впливом низки екзогенних та ендогенних чинників, зокрема трансформації як самої компанії (створення ПАТ), так і оточуючого середовища та «правил гри», що обумовлюють актуальність формування нової системи локальних актів й забезпечення передумов ефективної системи прийняття рішень органами Товариства, підготовки до імплементації нових правил представництва в судових інстанціях, адаптації законодавства України у сфері залізничного транспорту відповідно до принципів та стандартів законодавства ЄС.

Щороку юридичні служби ПАТ «Укрзалізниця» опрацьовують понад 50 тисяч договорів, включно з  додатковими угодами до них, та майже 20 тисяч зовнішніх звернень і запитів. Наприклад, у 2018 році Юридичним департаментом були опрацьовані такі важливі для діяльності Товариства договори, як договір фінансового лізингу з АТ «Укрексімбанк» на суму 140400000 дол. США, кредитні угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку по проектах оновлення рухомого складу на залізницях України на суму 150000000 дол. США та електрифікації залізничного напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка на суму 300000000 євро.

Невід’ємною частиною роботи юридичних служб кожної великої компанії є захист її інтересів в судових органах і, хоча обсяг претензійно-позовної роботи відповідає масштабам діяльності ПАТ «Укрзалізниця», постійне вдосконалення організації юридичної та правової роботи в ПАТ «Укрзалізниця» має відчутні позитивні результати: надходження грошових коштів по судовим рішенням на користь Товариства протягом I кварталу 2018 року зросли на понад 60%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, водночас обсяг стягнень по судовим рішенням не на користь Товариства знизився на понад 80%.

Згаданих вище результатів досягнуто завдяки формуванню високопрофесійної команди, зокрема шляхом залучення нових працівників з вагомим досвідом адвокатської діяльності, організації договірної роботи та виконанню інших видів юридичної та правової роботи у найбільших українських та міжнародних компаніях.

Підвищенню ефективності роботи також сприяють такі структурні зміни в Юридичному департаменті, як створення нових відділів (відділ адвокатського представництва в судах, відділ аналітичної роботи та контролю, відділ роботи із зверненнями громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування та інших суб’єктів), що дозволяє підвищувати продуктивність працівників та ефективність координації діяльності юридичних служб Товариства, накопичувати цінні знання та досвід, що сприятиме подальшому підвищенню ефективності. Наприклад, відділ адвокатського представництва в судах забезпечує захист інтересів Товариства в найбільш важливих судових процесах та надає відповідну підтримку працівникам юридичних служб регіональних філій та юрисконсультам філій ПАТ «Укрзалізниця».

Відділ аналітичної роботи та контролю забезпечує збір та опрацювання даних щодо основних напрямків діяльності юридичних служб, проводить комплексний аналіз цих даних з метою оперативного забезпечення керівництва Юридичного департаменту інформаційно-аналітичним підґрунтям ефективної організації роботи юридичних служб.

Враховуючи досягнуті результати, Юридичний департамент, за дорученням керівництва Товариства, розробляє заходи з оптимізації діяльності юридичних служб структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», які планується впровадити ще до кінця поточного року.

Зокрема, згадані заходи передбачатимуть подальшу оптимізацію діяльності юридичних служб шляхом запровадження уніфікованих структур, підвищення ефективності їх роботи завдяки оптимізації навантаження на працівників на основі застосування проектного підходу до розподілу завдань та/або спеціалізації за територіальною/функціональною ознакою, підвищення продуктивності працівників за допомогою ІТ-рішень тощо.

Автор: А.Б. Резнік, директор з правових питань та майнової політики ПАТ «Укрзалізниця»