Огляд світового ринку колісних пар і коліс для вагонних візків

Вагонний парк Переглядів: 20.10.2018, 14:33

Другим найбільш масовим і великотоннажним видом металопродукції залізничного призначення є виробництво коліс і осей для вагонів.

Технологічно це виробництво займає проміжне положення між чорною металургією і металообробкою, тому може відноситися до кожної з цих галузей. Безпосередньо до чорної металургії може бути віднесено виробництво заготовок коліс і осей, якщо воно не є частиною інтегрованого виробничого циклу випуску ходових частин рухомого складу.

Виробництво ходових частин рухомого складу, тобто вагонних візків і їх вузлів, повністю визначається потребами підприємств з випуску та ремонту засобів залізничного транспорту. Технологічно виробництво коліс і колісних пар для залізничних вагонів відноситься до підгалузі важкого машинобудування і зосереджено на спеціалізованих підприємствах, як правило горизонтально інтегрованих в промислові групи, що виробляють рухомий залізничний склад, а також в спеціалізованих цехах підприємств зазначеної галузі і на деяких металургійних ливарних заводах. Як правило, статистично виробництво даної продукції не виділяється і розглядається як проміжна продукція галузі з виробництва засобів залізничного транспорту.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Оцінка масштабів світового ринку коліс і колісних пар для залізничних вагонів, проведена на основі даних з виробництва вагонів (близько 100 тис. на рік) і їх парку (понад 4 млн шт.), З урахуванням потреб ремонту та модернізації парку в світі щорічно виробляється 3-3,5 мільйона коліс, що в перерахунку становить близько 1500 тис. колісних пар.

Міжнародна статистика не відстежує регулярно обсяги світового виробництва коліс, осей і аналогічної металопродукції для залізничного рухомого складу як в цілому, так і за основними країнами.

Найважливішими виробниками цієї продукції є США, Китай, Німеччина, Індія, тобто найбільш великі світові виробники залізничного рухомого складу. При цьому, виробництво вагонних візків і їх вузлів, тобто коліс і колісних пар, в Індії і КНР орієнтоване на внутрішній ринок, і їх експорт з цих країн відносно невеликий.

Найбільш інтенсивні коопераційні зв’язки у виробництві засобів залізничного транспорту мають місце в Європі. Серед найважливіших експортерів ходових частин і їх вузлів для рухомого складу виділяються німецькі, італійські, французькі, а також японські компанії. Підвищились вимоги в країнах ЄС до якісних характеристик вузлів рухомого складу, як щодо їх надійності та довговічності, так і в напрямку зниження рівня шумового забруднення навколишнього середовища, що зумовлює зростання взаємної торгівлі зазначеною продукцією між європейськими країнами.

Аналіз структури ринку коліс і колісних пар показує, що найважливішими споживачами зазначеної продукції є країни з розвиненою системою залізничного транспорту — Індія, Китай, США, західноєвропейські країни.

Особливістю китайського ринку до теперішнього часу є внутрішня самозабезпеченість вагонами і їх вузлами (в т.ч. колесами і колісними парами) власного виробництва. Експорт вагонних коліс і колісних пар з Китаю невеликий, зважаючи на їх невідповідності прийнятим в інших країнах стандартам якості. За оцінками експертів, в експортних поставках даної продукції з Китаю переважають «напівфабрикати», що вимагають подальшої обробки.

Динамічно розвиваються також ринки даного виду продукції Кореї і Тайваню, що орієнтуються на імпорт із західноєвропейських країн (Франція, Італія, Німеччина) і Японії.

У південно-азіатському субрегіоні потужний ринок агрегатів для залізничного рухомого складу має Індія. Потреби в вагонах і їх вузлах в країні задовольняються переважно за рахунок власного виробництва; імпорт з Румунії, Німеччини, України здійснюється в тих випадках, коли агрегати національного виробництва не відповідають необхідним вимогам.

Потенційно найбільш ємним ринком вузлів для рухомого складу є країни СНД, які мають величезний парк вантажних і пасажирських вагонів. У той же час, економічні складнощі і, як наслідок, відсутність необхідних фінансових коштів на модернізацію залізниць, різко скорочують платоспроможний попит в цьому регіоні. Місцеві виробники, маючи в своєму розпорядженні істотні виробничі потужності і сучасне високопродуктивне обладнання, в даних умовах будуть змушені шукати вихід на світовий ринок зазначеної продукції.

Для європейського ринку характерним є значне поширення кооперації і взаємної торгівлі вузлами вагонних візків та іншими агрегатами рухомого складу. В цілому, на європейському ринку висуваються жорсткі вимоги до деяких якісних параметрів продукції, що поставляється. Європейські компанії є світовими лідерами в області нових технологічних рішень для даних вузлів. Вони є постачальниками найбільш сучасних і високоякісних вузлів (в т.ч. коліс і колісних пар) на інші регіональні ринки.

Північноамериканський ринок (США, Канада, Мексика) за рівнем вимог до якості вузлів рухомого складу близький до західноєвропейського. США є важливим імпортером коліс і колісних пар, які поставляються переважно з Японії і європейських країн. Особливістю американських залізниць є переважання вантажних перевезень при незначних пасажироперевезеннях, що знаходить своє відображення в нормах Асоціації американських залізниць.

Ємність регіональних ринків Африки (за винятком Південно-Африканська Республіки) і Латинської Америки (за винятком Бразилії та Аргентини) невелика, і місцеві споживачі орієнтуються на імпорт рухомого складу залізниць та його вузлів.

В Іспанії випробовують розсувні колісні пари вантажних вагонів

Проведені випробування осей колісних пар системи OGI, спроектованих для експлуатації в візках вантажних вагонів для колії 1435 мм і колії 1668 мм, яка використовується на більшій частині мережі залізниць Іспанії. Осі розроблені і вироблені консорціумом компаній Azvi, Tria і OGI.

Випробування пройшли на ділянках Аранхуес-Куенка і Алькасар-де-Сан-Хуан-Ла-Енсіна колeї 1668 мм. Загальний пробіг вагонів на першому етапі випробувань склав 50 тис. км.

Згідно з даними Azvi, осі OGI успішно пройшли випробування в обсязі 800 циклів зміни ширини колії на спеціальному обладнанні в Ла-Хінета.

На другому етапі випробувань загальний пробіг також повинен скласти 50 тис. км, але на шляхах колії двох розмірів, причому 20% цього пробігу має бути виконано на колії 1435 мм. Передбачено як мінімум 50 циклів зміни ширини колії, в тому числі на максимальній швидкості і при максимальному завантаженні.

Розроблені осі двох типів. Осі першого типу призначені для візків Y21 і Y25 і коліс діаметром 920 мм в розрахунку на максимальне осьове навантаження 22,5 т і максимальну швидкість 120 км/год. Осями другого типу планують оснащувати вагони для перевезення автомобілів, вони розраховані на осьове навантаження 16 т і діаметр колеса 760 мм.

Система OGI була вперше представлена ​​на VIII Конгресі залізничних інновацій 20 жовтня 2016 року в Валенсії. Колісні пари OGI планується використовувати не тільки в Іспанії, але і в інших європейських країнах, а також в Азії. Їх застосування дозволяє скоротити час і вартість операцій, пов’язаних з переходом з однієї колії на іншу.

Згідно з контрактом залізниць Іспанії та компанії Talgo будуть переобладнані 13 нічних поїздів серії 7 в денні поїзди для експлуатації з максимальною швидкістю 330 км/год. Контрактом передбачено переобладнання спочатку 156 вагонів, а в разі включення в нього додаткової опції — ще 72 вагонів.

Потяги серії 7 спроектовані з розрахунку на швидкість 220 км/год, їх розсувні колісні пари дозволяють автоматично, без зупинки, проходити через пункти зміни колії з 1435 мм на високошвидкісних лініях на традиційні іберійські 1668 мм і навпаки.

Потяги серії 7 були першими експресами, спроектованими компанією Talgo для високошвидкісних ліній Іспанії, і експлуатувалися RENFE як нічні поїзди далекого прямування. З розвитком високошвидкісної мережі RENFE істотно скоротили число повідомлень, що обслуговуються нічними поїздами, і в даний час на території Іспанії їх залишилося тільки три.

Підготовлено Т.І. Миколенко за матеріалами

www.ukrbascompany.at.ua

www.zdmira.com

www.cfts.org.ua

(Фото з відкритих джерел)