Микола Мальков: «Особовий склад Держспецтрансслужби завжди готовий до виконання завдань за призначенням»

Переглядів: 10.01.2018, 15:05

Про особливості діяльності Служби, завдання на 2016 рік та участь у науковій та науково-технічній роботі військових фахівців нам розповів голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, генерал-лейтенант Мальков Микола Іванович.

— Миколо Івановичу, розкажіть, будь ласка, які завдання покладе­но на Держспецтрансслужбу у 2016 році.

— На Службу відповідно до Зако­ну України від 05.02.2004 року «Про Державну спеціальну службу транспорту» покладено низку важливих завдань стосовно забезпечення сталого функціонування транспорт­ної системи. Водночас, в умовах обстановки, що склалась на поточ­ному етапі, головні завдання Служ­би полягають: в охороні та обороні визначених об’єктів національної транспортної системи; проведенні розмінування вибухонебезпечних предметів на цих об’єктах та терито­ріях; відновленні, у межах компетен­ції, зруйнованих об’єктів. Водночас особовому складу Держспецтранс­служби необхідно бути в постійній готовності до застосування за при­значенням зі збереженням життя та здоров’я військовослужбовців. Проте при цьому слід думати й про вирі­шення соціально-побутових питань. У зазначеному напрямку нами спла­новано реалізувати спорудження 4 житлових будинків на 127 квартир у містах Дніпропетровську, Новомосковську, Конотопі та Чопі, загальноюплощею 6643 м2, що значно покра­щить відсоток забезпеченості військовослужбовців Служби житлом.

— Яких засобів потребує Служба у 2016 році, адже відомо, що забез­печеність Держспецтрансслужби в будівельно-відновлювальній тех­ніці — 95%, а іншими засобами та інвентарем — 45%?

— З моменту утворення Держспецтрансслужби та протягом усьо­го її існування забезпеченість служ­би основними зразками техніки дозволяє виконувати завдання за призначенням. Свого часу, на етапі формуван­ня Служби, відповідно до Закону України від 18 березня 2004 року «Про державні цільові програми» була напрацьована та виконувалася Програма формування та розвит­ку Державної спеціальної служби транспорту на 2005–2015 роки, за­тверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2005 року № 939. Серед основних показ­ників Програми було переоснащен­ня Служби новітніми зразками тех­ніки. Проте, на жаль, за визначений період Службою було закуплено лише 45 од. основних засобів та 260 од. механізованого інструменту на за­гальну суму 13,53 млн грн, з яких за рахунок загального фонду видатки становили трохи більше 0,5 млн грн, решта суми — це кошти, що надійш­ли за рахунок виробничої діяльності підрозділів.

На сьогодні бракує фінансування для проведення закупівель сучас­ної землерийної, мостової, колій­ної та вантажопідіймальної техніки. У грошовому еквіваленті ця сума дорівнює приблизно 1,8 млрд грн, і це лише щодо закупівлі основної техніки, а є ще підрозділи зв’язку, РХБ захисту, технічної розвідки, ін­женерні, водолазні та аварійно-ря­тувальні підрозділи тощо, які також потребують доукомплектування та модернізації.

— Чи готує навчальний центр Держспецтрансслужби фахівців суто залізничних спеціальностей — ма­шиністів локомотивів та залізнич­них кранів, колійників та монтерів контактних мереж тощо?

— За суто залізничними спеці­альностями навчальний центр готує командирів відділень (сержантів) — колійних, мостових, монтажно-мос­тових, копрових та кваліфікованих солдатів (спеціалістів) — монтер колії, копрівник. Свого часу, коли за штатом залізничних військ були окремі підрозділи експлуатації, на базі центру здійснювали підготовку машиністів тепловозів, залізничних кранів та інших суто залізничних спе­ціальностей. У разі необхідності мож­ливо відновити програми навчання вказаних спеціальностей.

Повну версію інтерв’ю читайте в журналі

«Українська залізниця» №4 (34) 2016