Оксана Маріна: «Кадрова політика буде спрямована на створення кваліфікованого, високопродуктивного, згуртованого колективу»

Переглядів: 10.01.2018, 14:45

Нашим співрозмовником є директор із корпоративного управління та мотивації персоналу Укрзалізниці Маріна Оксана Юріївна, яка увійшла до складу правління ПАТ «Укрзалізниця».

— Система оплати праці персоналу УЗ наразі передбачає щомісячну премію, яка становить певний однаковий відсоток від окладу працівників конкретного підрозділу. На Вашу думку, чи є така система справедливою винагородою за успішно виконані виробничі завдання окремо взятим фахівцем? Чи планується під час реформування застосувати більш індивідуальний підхід із метою стимулювання фахівця виявити свої найкращі здібності (наведіть приклад)?

— У ПАТ «Укрзалізниця» впроваджуватиметься новий підхід до роботи з персоналом, удосконалиться система оплати та мотивації до праці. Так, упровадження нової моделі управління персоналом підвищить престижність залізничних професій, якість праці, удосконалить принципи соціальної підтримки та мотивуватиме працювати на результат. Механізм підвищення заробітної плати залізничників буде враховувати особистий внесок кожного працівника в підвищення результативності роботи галузі та сприятиме соціальній захищеності.

Оплата праці буде більш справедливою, оскільки доуваги братимуться рівень кваліфікації працівника, якість, кількість та інтенсивність праці, здійснюватиметься адресне стимулювання працівників усіх категорій. В акціонерному товаристві «Українська залізниця» діятиме система преміювання залежно від критерії в оцінки ефективності. Преміювання враховуватиме оцінку результатів роботи, продуктивності та якості праці, сукупність показників оцінки колективних та індивідуальних результатів праці.

Будуть запроваджені чіткі показники преміювання нарізних рівнях, що відображатимуть кінцевий результат, мету діяльності, зокрема загальні показники діяльності господарства, функціональні показники діяльності конкретного підрозділу та індивідуальні показники, які відображатимуть особистий внесок працівника в кінцевий результат. Для керівних працівників показники преміювання базуватимуться на результатах виробничої та фінансово господарської діяльності,а для робітників — враховуватимуть види виробництва, час виконання завдань тощо. Також здійснюватиметься й розрахунок винагороди для груп працівників, що виконують роботу бригадами.

Для визначення розмірів преміювання в акціонерному товаристві «Українська залізниця» діятимуть ключові показники ефективності — KPI (Key Performance Indicators). Вони будуть прозорими та зрозумілими співробітникам показниками, які максимально характеризуватимуть результати діяльності підрозділу та впливатимуть на мотивацію персоналу.

— Оксано Юріївно, чи змінить реформування кадрової політики існуючу надбавку персоналу за вислугу років (і яким чином)?

— З метою закріплення кваліфікованих кадрів на залізничному транспорті встановлена виплата надбавки за вислугу років. Порядок виплати зазначеної надбавки визначається Положенням про порядок виплати надбавки за вислугу років працівникам підприємств й організацій залізничного транспорту, затвердженим наказом Укрзалізниці від 28.12.2001 р. № 743, яке є невід’ємною частиною Галузевої угоди між Державною адміністрацією залізничного транспорту та профспілками.

Згідно зі статтею 7 Закону України«Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» Товариство повністю відповідає за зобов’язаннями,які передбачені Галузевою угодою між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками щодо підприємств залізничного транспорту, до укладення нової відповідної угоди.

— Існує думка, що влаштуватися на роботу в структурний підрозділ УЗ є великою проблемою, навіть незважаючи на наявність профільної освіти. Чи планується вирішення проблеми об’єктивного прозорого відбору співробітників і яким чином?

— Кадрова політика Укрзалізниці спрямована на активне вивчення й залучення механізмів прийому нароботу працівників, якими вже давно користуються провідні компанії розвинених країн світу. Так, з метою створення прозорого механізму з відбору персоналу на сайті Укрзалізниці запроваджено нову сторінку «Робота на залізниці», де всі, хто бажає приєднатися до колективу залізничників, можуть подати резюме. До того ж уся необхідна інформація про вакантні посади в структурних підрозділах та вимогидо працевлаштування постійно надаються центрам зайнятості, розміщуються у відомчій та місцевій пресі, транслюються в електропоїздах.

7 жовтня цього року було зроблено важливий крок — створено постійно діючу Комісію Укрзалізниціз професійного відбору кандидатів на посаду начальника поїзда (пасажирського). Відтепер лише від колегіального рішення членів комісії залежить, хто очолюватиме колектив провідників того чи іншого поїзда,а значить, представлятиме громадське обличчя залізниць України, відшліфовуватиме сервіс, боротиметься за якість і культуру обслуговування українських пасажирів та постійно працюватиме над вишколом «залізничних стюардів».

Без сумніву, це не лише дозволить дібрати кандидатів, які вирізнятимуться професійними якостями, високим рівнем знань, організаторськими здібностями та харизмою лідера, а й стане нездоланним муром для будь-яких корупційних проявів. У складі Комісії будуть голова,заступник голови, секретар та інші члени — представники Департаментів: пасажирських перевезень далекого сполучення, організації, оплатита мотивації праці, управлінь запобігання економічним та корупційним-правопорушенням на залізничному транспорті, охорони здоров’я, охорони праці та промислової безпеки, Головного управління воєнізованої охорони.

Але головне — для врахування думки громадськості на засідання Комісії будуть запрошуватися (за згодою) представники репрезентативних на галузевому рівні профспілкових організацій. Комісія з попереднього відбору перевірятиме достовірність поданих кандидатами документів, а також наявність правопорушень протягом найближчих трьох років і дисциплінарних стягнень за останній календарний рік. До уваги братимуться негативні відгуки пасажирів у книзі скарг та пропозицій, звернення громадян на лінії «STOP корупція», «Якість та сервіс» тощо. Точніше,якщо матимуть місце такі випадки, то кандидата зніматимуть з конкурсу.

На другому відбірковому етапі кандидатів оцінює вже Комісія Укрзалізниці, а завдання ускладнюються. Після складання теорії переходять до практики. Наприклад, майбутній начальник поїзда повинен уміти застосувати вогнегасники, налагоджувати температурний режим у вагоні, володіти різними методами зупинення кровотечі, надавати допомогу при різних травмах та отруєннях тощо. Після контролю знань і вмінь претендент напосаду має пройти співбесіду, яка стане останнім аргументом під час прийняття колегіального рішення Комісії Укрзалізниці.

Оцінка знань і навичок кандидата на посаду відбуватиметься за бальною системою. Кожен член комісії виставляє бали, які потім підраховуються. Людину, котра набирає найбільшу кількість балів, призначають на посаду або зараховують до кадрового резерву на зазначену посаду. А в разі вивільнення вакансії вона приступає до роботи без повторного проходження професійного відбору.

— Якою буде кадрова політика ПАТ ?

— Основними принципами кадрової політики ПАТ «Укразалізниця» стануть дотримання законодавства, управління персоналом у рамках загальнокорпоративних стандартів з урахуванням галузевої й регіональної специфіки та соціально відповідальний характер діяльності товариства в прийнятті всіх рішень.

ПАТ «Укразалізниця» має стати одним із кращих соціально орієнтованих роботодавців країни зі зрілою корпоративною культурою, що посяде гідне місце серед галузей економіки. Кадрова політика буде спрямована на створення кваліфікованого, високопродуктивного, згуртованого колективу, який своєчасно реагуватиме на вимоги ринку з урахуванням стратегії розвитку.

— Що, на Вашу думку, є найкращою мотивацією високо результативної праці залізничників?

— Найкраща мотивація для будь якого працівника — належний рівень оплати праці, дотримання правил безпеки при виконанні робіті привабливий соцпакет. Крім того, важливий психологічний мікроклімату кожному конкретному колективі.

— Які на сьогодні основні напрямки в кадровій політиці?

— На сьогодні до основних напрямків політики роботи з персоналом належить таке:
— упровадження в системі управління персоналом принципу управління компетенціями;
— залучення та закріплення персоналу необхідної кваліфікації;
— формування ефективного кадрового резерву шляхом упровадження та розвитку системи єдиних корпоративних вимог доперсоналу та дистанційного навчання;
— реалізація принципу зростання реальної заробітної платні відповідно до росту продуктивності праці;
— проведення ефективної молодіжної політики;
— удосконалення системи розвитку персоналу та впровадження системи додаткової корпоративної бізнесосвіти;
— удосконалення системи соціального забезпечення персоналу галузі;
— посилення мотивації персоналудо праці.

— Чи планується скорочення персоналу?

— Відповідно до ст. 3 Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» з дня прийняття рішення Кабінету Міністрів України про утворення Товариства до державної реєстрації Товариства Державна адміністрація залізничного транспорту України, підприємства залізничного транспорту, господарські товариства, 100% акцій (часток,паїв) яких належать державі та вносяться до статутного капіталу Товариства, не мають права без згоди центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, скорочувати чисельність працівників.

— Якою Ви бачите Укрзалізницю через три роки?

— У перспективі Укрзалізниця має стати такою: усі працівники в хорошій професійній формі, вони відмінно виконують свої обов’язки,а головне — пасажири задоволеній сервісом, і культурою обслуговування на залізницях України. Зараз робота Укрзалізниці заснована на принципі «Вивезти будьякою ціною». Це стосується всіх видів перевезень.

Залізничники вивозять будьяку кількість за будь який термін, мало дбаючи про якість і рентабельність. Оновлені ж українські залізниці будуть орієнтовані на клієнта в усіх видах перевезень. Так, ми збільшимо й кількість клієнтів, і власну рентабельність, а також піднімемо якість роботи на новий рівень. Власне, якість і має стати нашим пріоритетом при наданні послуг.