Олег Бунчуков: «Значна частина пристроїв залізничної автоматики та зв’язку підлягає повній заміні на сучасні пристрої та системи»

Переглядів: 10.01.2018, 15:18

Про сучасний стан і перспективи розвитку господарства нам розповів начальник Департаменту автоматики та телекомунікацій ПАТ «Укрзалізниця» Бунчуков Олег Анатолійович.

— Олегу Анатолійовичу, який пріоритетний напрямок роботи Департаменту на сьогодні?

— Пріоритетні напрямки при правильно сформованій стратегії розвитку не змінні й лише при досягненні проміжних результатів підлягають уточненню. Так, для господарства сигналізації та зв’язку були й залиша-ються такі пріоритетні напрямки:

— оновлення основних засобів, як повна заміна на нові сучасні, так і часткова модернізація, спрямована на підвищення технічних та якісних характеристик пристроїв;
— впровадження нових підходів в організації робіт, покращення умов праці експлуатаційного штату;
— приведення технічної оснащеності інфраструктури до обсягів перевезень, демонтаж пристроїв, які довгий час не задіяні в перевізному процесі, але потребують експлуатаційних витрат. І це завдання стоїть перед усіма інфраструктурними господарствами;

— підготовка кадрів та матеріальне стимулювання для утримання фахівців у господарстві. Обслуговування технічних засобів залізничної автоматики та телекомунікацій вимагає відповідної кваліфікації, яка на сьогодні на ринку праці в інших галузях народного господарства має більше матеріальне заохочення. Не останнє місце в пріоритетах діяльності Департаменту посідає й технічна політика. Розроблюються концепції та програми розвитку як за окремими видами пристроїв (систем), так і в цілому по господарству. Як приклад, за останні пару років практично всі залізниці освоїли виконання капітального ремонту паркових гіркових вагонних уповільнювачів власними силами структурних підрозділів залізниці. На черзі вирішення питання щодо уповільнювачів спускної частини сортувальних гірок.

— Що змінилося в роботі Департаменту після корпоратизації Укрзалізниці?

— Це, перш за все, зміна структури Департаменту. Із централізацією багатьох виробничих питань планово-економічний сектор було реорганізовано у відповідний відділ та додатково створено сектор операторської діяльності. Основними завданнями останнього є:

— контроль за дотриманням технічних та організаційних вимог законодавства України у сфері телеко-мунікацій;

— забезпечення наявності у Товариства чинних дозвільних документів, на основі яких провадиться ді- яльність у сфері телекомунікацій — ліцензій на надання послуг місцевого й міжміського фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та надання в користування каналів зв’язку, дозволів на використання номерного ресурсу;

— розробка та впровадження єдиних бізнес-процесів у виробничій вертикалі відповідно до стратегії Товариства щодо його діяльності у сфері телекомунікацій;

— організація взаємодії з іншими операторами телекомунікацій щодо спільного розвитку мереж і надання послуг.

Загалом Товариством отримано 23 відповідні ліцензії на здійснення операторської діяльності на всій території України та 97 дозволів на використання номерного ресурсу.

— Які нові системи автоматики впроваджуються на магістралях України?

— Вітчизняними підприємствами ведеться постійна робота з розробки та освоєння виробництва сучасних пристроїв та систем залізничної автоматики. Це пов’язане насамперед із застосуванням мікроелектронної елементної бази.

У поточному році планується підбиття результатів дослідної експлуатації мікропроцесорних систем цен-тралізації стрілок та сигналів:

— «КПТЗ Стріла-10», розробки та виробництва ТОВ «НВП «Сталь- енерго», яка 24.06.2015 введена в дослідну експлуатацію по ст. Головашівка (11 стрілок) регіональної філії «Південна залізниця»;

— «АС МПЦ-с», розробки та виробництва ТОВ «Іпра-Софт», яка 26.05.2015 введена в дослідну експлуатацію по ст. Лосєве (4 стрілки) регіональної філії «Південна залізниця».

Крім того, у поточному році продовжаться роботи з впровадження на перегоні Доманинці – Кам’яниця регіональної філії «Львівська залізниця» дослідного зразка мікропроцесорного автоматичного блокування виробництва «BETAMONT-ES s.r.o.», Словацька Республіка.

Підприємством ПрАТ «СНВО «Імпульс» виконуються монтажні роботи з впровадження дослідного зразка мікропроцесорної диспетчерської централізації на дільниці Обхідна – Перельоти регіональної філії «Одеська залізниця». Дослідний зразок системи планується ввести в дослідну експлуатацію в поточному році. Також цією організацією виконуються роботи з розробки цифрових рейкових кіл, пристроїв теплового контролю буксових вузлів рухомого складу під час руху поїзда, локомотивних пристроїв за-безпечення безпеки руху, пристроїв визначення вільності ділянки колії методом підрахунку осей рухомого складу.

Крім вищезазначених систем, що є сучасними програмно-апаратними комплексами, Департаментом спіль-но з розробниками та виробниками проводиться значна робота по нових пристроях та елементах, потрібних для заміни фізично зношених пристроїв існуючих систем управління рухом поїздів.

На сьогодні значна частина робіт з іншими вітчизняними розробниками та виробниками знаходиться на різних стадіях виконання: від узгодження технічного завдання до погодження технічних рішень та екс-плуатаційної документації, необхідних для проведення експлуатаційних випробувань.

І це пріоритет діяльності Департаменту, оскільки в ньому наше майбутнє.

Повну версію інтерв’ю читайте в журналі

«Українська залізниця» №8 (38) 2016