Олег Суханик: «Головне завдання господарства — оновлення та розвиток засобів залізничної автоматики та телемеханіки, а провідне призначення — технічне обслуговування та ремонт пристроїв СЦБ та зв’язку»

Переглядів: 18.09.2018, 12:25

Господарство сигналізації та зв’язку регіональної філії «Одеська залізниця» є високооснащеною технічними засобами галуззю, що повною мірою забезпечує регулювання руху поїздів, безперебійний зв’язок між усіма підрозділами заліз-ничного транспорту, сортувальну роботу, пропускну здатність перегонів і переробну спроможність станцій з безумовним гарантуванням безпеки руху поїздів.

Суханик Олег Адольфович, начальник служби сигналізації та зв’язку регіональної філії «Одеська залізниця», надав згоду розповісти нашому виданню про трудові будні господарства, досягнення та потреби, а також поділився планами на друге півріччя поточного року.

— Олеже Адольфовичу, розкажіть, будь ласка, про структуру господарства служби сигналізації та зв’язку регіональної філії «Одеська залізниця» та головні напрями роботи?

— До складу господарства входять 11 дистанцій сигналізації та зв’язку: Одеська, Подільська, Знам’янська, Миколаївська, Шевченківська, Христинівська, Помічнянська, Херсонська, Одеса-Сор-тувальна, Роздільнянська, Долинська та Дорожня лабораторія автоматики та зв’язку, що розташовані у 6 областях України: Одеській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Херсонській. Головне завдання господарства — оновлення та розвиток засобів за-лізничної автоматики та телемеханіки, а провідне призначення — технічне обслуговування та ремонт пристроїв СЦБ та зв’язку.

Господарство сигналізації та зв’язку оснащено значним арсеналом технічних засобів автоматики, телемеханіки та зв’язку. На сьогодні працівники господарства обслуговують пристрої автоматичного блокування, що займають 73% експлуатаційної довжини регіональної філії «Одеська залізниця», 27% — напівавтоматичного блокування; 6 271 стрілок, 5 712 з яких підключені до електричної централізації; дільниці автоблокування і електричної централізації, що доповнені диспетчерською централізацією на 1873,6 км; 632 переїздів, що обладнані переїзною сигналізацією. Загальна протяжність кабельних ліній СЦБ та зв’язку складає 20419 км.

Для порівняння: весь кабель СЦБ в однодротовому обчисленні сягає 232400 км у довжину, цього цілком достатньо, щоб майже 6 разів обернути його навколо екватора Землі. Сортувальна робота і формування маршрутів на регіональній філії «Одеська залізниця» здійснюється на 6-и сортувальних гірках, які розташовані на станціях Одеса-Застава І, Іллічівськ, Знам’янка, Одеса-Сортувальна, Миколаїв, Роздільна, що обладнані сповільнювачами КВ-3-72, КЗ-3, РНЗ-2, НК-114. Всього на філії в господарстві експлуатуються 136 уповільнювачів. Одними з ключових пристроїв для забезпечення безпеки руху поїздів є пристрої автоматичного контролю технічного стану рухомого складу, завдяки яким можна своєчасно помітити нагрів буксових вузлів вагонів, чим забезпечується виявлення несправностей на ранніх стадіях.

Впровадження більш сучасних пристроїв автоматики, телемеханіки і зв’язку, технічних засобів гіркових комплексів дає змогу підвищити безпеку руху, переробну спроможність станцій, пропускну здатність залізничних ліній. На дільниці Чорноморська-Берегова з метою підвищення пропускної спроможності виконано будівництво та обладнання пристроями автоблокування перегону роз’їзд 18 км — колійний пост 24 км, побудовано роз’їзд 12 км, виконано реконструкцію роз’їзду 18 км та колійного поста 24 км з облаштуванням станції, виконано будівництво другої колії на перегоні роз’їзд 12 км — роз’їзд 18 км дільниці Чорноморська — Берегова з обладнанням постійно діючого двостороннього автоблокування. У виконанні вищеперерахованих робіт брали участь усі працівники дистанцій.

Протягом 2016-2017 років проведено технічне переоснащення пристроїв електричної централізації станцій Новоукраїнка та Миколаєве, виконано обладнання пристроями автоблокування новозбудованого двоколійного перегону Новоукраїнка — Помічна загальною протяжністю майже 18 км.

Комплекс технічних засобів господарства збільшує пропускну спроможність філії, забезпечує без-пеку руху поїздів та оперативне керування процесом перевезення, впливає на зростання продуктивності праці залізничників.

Працівники господарства СЦБ та зв’язку приділяють посилену увагу виконанню провідного завдання транспортного виробництва, адже пристрої автоматики, телемеханіки і зв’язку є найважливішим елементом технічної озброєності залізничного транспорту. Ці пристрої доз-воляють повніше і продуктивніше використовувати всі технічні засоби транспорту, підвищують ефективність роботи галузі.

— Які дистанції залізниці потребують підвищеної уваги з боку служби?

— Особливу увагу на сьогодні необхідно звернути на виробничі підрозділи, що входять на діль-ницю руху пасажирських поїздів з столиці та західної частини України, а саме: Подільська, Роздільнянська, Одеська дистанції сигналізації та зв’язку.

Натепер загострилось питання підвищення дільничної швидкості руху поїздів до 140 км/год, значною мірою приділяється увага щодо капітального ремонту та технічного переоснащення колії, придбання нового рухомого складу, тоді як пристрої залізничної автоматики залишаються незмінні.

Тому перед вищезазначеними виробничими підприємствами та службою сигналізації та зв’язку стоїть завдання щодо перерахунку дільниць сповіщення на переїзди, перевірки проектними інститутами довжини блок-ділянок, підвищення уваги щодо обслуговування пристроїв зв’язку, електричної централізації, дистанційного контролю за рухомим складом.

Головним напрямом розвитку в обслуговуванні й ремонті пристроїв СЦБ є впровадження тех-нічних засобів діагностики та моніторингу пристроїв залізничної автоматики, що розподіляються наступним чином:
— централізований контроль та діагностика технічного стану пристроїв залізничної автоматики;
— оперативне управління щодо усунення відмов;
— облік та аналіз відмов пристроїв СЦБ та зв’язку, що ведеться лише на нашій регіональній філії за допомогою АРМа «ВІДМОВ»;

— Як би ви охарактеризували загальний стан телекомунікаційної мережі Одеської залізниці?

— Для організації управління роботою залізничного транспорту організовано оперативно-технологічний зв’язок, побудовано 153 АТС із загальною кількістю абонентів 39 054 номери. Усі ділянки регіональної філії повністю обладнані потяговим радіозв’язком. У межах філії експлуатується 10 191 радіо-станція. Усі ці системи забезпечують необхідну пропускну спромож-ність, створюють умови для організації управління перевезеннями, автоматизації технологічних процесів та забезпечення безпеки руху поїздів.

— Які сучасні технології та новації вдалося впровадити службою сигналізації та зв’язку Одеської залізниці у першому півріччі 2018 року? Чи є такі проблеми, що переходять із року в рік?

— На сьогодні проводиться дослідна експлуатація мікропроцесорної системи диспетчерської централізації та контролю МДЦ-У на дільниці Обхідна — Перельоти, розробки ПрАТ «СНВО «Імпульс»», м. Сєвєродонецьк. Дана сучасна система дасть змогу дистанційно проводити вимірювання головних кіл живлення (вимірювання напруг на лампі світлофорів, дешифраторній чарунці у релейній шафі світлофорів, що розташовані на перегоні на дільницях з автоблокуванням, вимірювання напруг на фідерах живлення у релейних шафах сигнальних установок та переїздів тощо).
У нашому господарстві є важливі об’єктивні проблеми, що переходять із року в рік, а саме:
— значний знос основних фондів по господарству складає 53,4% (що сягає для пристроїв СЦБ — 50,9%, а для пристроїв зв’язку — 55,2%);
— для забезпечення залежності та безпеки руху поїздів використовуються реле, що впроваджені у 1970-1980 роки (739 840 одиниць). Запасних частин для проведення їхнього ремонту в достатній кількості не постачається, водночас відповідальність за неякісне виконання ремонту та забезпечення нормативного відпрацювання реле покладається лише на того працівника, який його виконує, тому для реалізації подібних робіт потрібен висококваліфікований персонал ремонтно-технологічних дільниць — звільнення фахівців галузі у виробничих підрозділах госпо-дарства та перехід на іншу роботу через незадовільну заробітну платню порівняно з іншими підприємствами (переважно в структурних підрозділах філії, що розташовані в Одеському ре-гіоні).
— неукомплектованість посад у гос-подарстві: наприклад, при штатній чисельності галузі станом на 01.06.2017 р. нараховувалось 3832 працівники, станом на 01.06.2018 фактична облікова чисельність складала 3247 працівників. За 5 місяців поточного року з галузі було звільнено 83 працівники, заразом прийнято — 45.

— Чи траплялися в роботі служби за останні півроку надзвичайні ситуації? Екстрені випадки збою роботи систем, вихід обладнання з ладу, вандалізму, крадіжки тощо? Яка робота проводиться для підвищення безпеки в галузі?

— За 5 місяців 2018 року в господарстві сигналізації та зв’язку мали місце 113 випадків навмисного розкрадання та пошкодження сторонніми особами пристроїв СЦБ та зв’язку проти 94 випадки за аналогічний період минулого року.

Сума фактичного збитку становила 673 тис. грн., за аналогічний період минулого року — 858,715 тис. грн. За цей час не відшкодовано жодної копійки, минулого року — 1771 грн. 85 коп. Найбільшому розкраданню та вандалізму підлягали прилади (реле, трансформатори, перетворювачі частоти та ін.), акумулятори, муфти, дросель-трансформатори, лінзові комплекти, кабельна продукція тощо.

З метою запобігання несанкціонованого втручання у роботу інфраструктури встановлено 224 додаткові запірні при-строї на релейних та батарейних шафах, впроваджено сигналізацію контролю відкриття дверей 65 релейних шаф, 14 релейних приміщень, 31 стрілочний електропривод обладнаний модернізованими курбельними заслінками, 207 дросель-трансформаторів обладнані залізобетонними саркофагами, заварено 46 кришок люків кабельної каналізації.

Протягом першого півріччя 2018 року окремими працівниками Одеської, Помічнянської та Одеса-Сортувальна дистанцій сигналізації та зв’язку вжито 5 заходів з попередження та затримання зловмисників під час скоєння ними злочину з викрадення обладнання інфраструктури. Завдяки рішучості та сміливості працівників господарства зловмисники були передані правоохоронним органам. Попереджено випадки незаконних втручань, збережено майно господарства на суму 43 465 грн. 91 коп.

— Розкажіть, будь ласка, про кадрову політику служби. Чи налагоджена система підготовки та перепідготовки кадрів для потреб служби сигналізації та зв’язку?

— У нас працюють 3247 фахівців, які щоденною сумлінною працею роблять вагомий внесок у загальну справу — забезпечення успішного перевезення вантажів і пасажирів за повного виконання умов безпеки руху. Серед них дві третини висококваліфікованих спеціалістів із вищою освітою.

У господарстві налагоджена система перепідготовки та підвищення кадрів. Так, з березня поточного року розпочалася перепідготовка групи масових робітничих професій (електромон-терів, електромеханіків та зв’язку) у «Дніпропетровському центрі професійного розвитку персо-налу» регіональної філії «Придніпровська залізниця».

З початку року програму підвищення кваліфікації на базі дистанцій пройшли 14 осіб масових робітничих професій: 11 електромонтерів СЦБ та 3 електромонтери зв’язку. До кінця року залучити до роботи з підвищення кваліфікації планується ще 25 електромонтерів СЦБ та 6 електромонтерів зв’язку.

Також у напрямку оптимізації виробничого процесу серед виробничих підрозділів нашого госпо-дарства виконано від 01.07.2018 об’єднання дистанції зв’язку ШЧ-9 з подальшою ліквідацією, на базі дистанції сигналізації та зв’язку ШЧ-1 в м. Одеса.

— Розкажіть про плани на друге півріччя. З якими досягненнями у першу чергу сподіваєтеся зу-стрічати Новий рік?

— Плани на друге півріччя:
— часткове технічне переоснащення сучасних мікропроцесорних панелей живлення з функцією діагностики живлення на станції Кропивницький;
— заміна поршневих морально застарілих компресорів на гвинтові на Одеській дистанції сиг-налізації та зв’язку, що значно підвищить економію енергозатрат як на електроенергію, так і на мастильні матеріали;
— технічне переоснащення пристроїв ЕЦ колійного поста 1141 км, що дасть можливість дистанційного управління та діагностики пристроїв із ст. Вознесенськ;
— облаштування пішохідного переходу пристроями сповіщальної сигналізації на станції Каро-ліна–Бугаз згідно розробленого проекту Одеського відділення філії «ПВІЗТ»;
— дослідна експлуатація мікропроцесорної системи диспетчерської централізації «ДЦ-Е» на дільниці Чорноморська–Берегова, виробництва ТОВ «Бомбардир Транспортейшн Україна», м. Харків
— заміна фізично зношених та морально застарілих засобів контролю технічного стану рухомого складу на нові системи;
— заміна АТС на станціях Черкаси та Кропивницький на цифрові;
— модернізації пристроїв зв’язку з метою організації структури зв’язку Знам’янського району управління Одеського регіонального центру управління рухом;
— капітальний ремонт уповільнювачів типу КЗ-3ПК, НК-114, РНЗ, як силами виробничих підрозді-лів Знам’янської дистанції сигналізації та зв’язку, так і з залученням сторонніх організацій.