Олександр Бужор: «Головне завдання пат «укрзалізниця» — це прибуткова діяльність, яку можливо досягти тільки при жорсткому контролі грошових потоків та оптимізації витрат»

Переглядів: 10.01.2018, 15:43

Член правління Бужор Олександр Якович розповідає про фінансовий стан ПАТ «Укрзалізниця» та шляхи вирішення важливих економічних питань підприємства.

— Олександре Яковичу, які зав-дання поставлено перед Вами як членом Правління в залізничній галузі? Що вдалося зробити за цей період?

— Є дуже багато проблемних питань, які потребують термінового вирішення. Фінансова стабільність, поліпшення фінансового стану ПАТ «Укрзалізниця», реструктуризація боргових зобов’язань та зменшення кредитного портфелю, глибокий аналіз доходів і витрат та розробка заходів щодо зниження витратної частини та збільшення доходної, створення фінансової основи для інвестування та оновлення основних фондів ПАТ «Укрзалізниця», тощо.

За цей період вже багато чого вдалось зробити, одне із важливих — реструктуризація найбільшого займу — єврооблігацій Укрзалізниці на суму $500 млн, що були випущені у 2013 році. Це дало можливість вивільнити фінансовий ресурс у середньостроковій перспективі та направити вивільнені кошти на пріоритетні напрямки роботи ПАТ «Укрзалізниця».

Наразі проводиться значна робота щодо реструктуризації внутрішньої заборгованості і в цьому питанні багато чого вдалось зробити. Цю роботу необхідно продовжувати, оскільки валютні кредити є значним тягарем для ПАТ «Укрзалізниця».

Я вважаю, якщо вже і є необхідність в отриманні кредитів, то кредити мають залучатися на реалізацію проектів, що швидко окуповуються та в тій валюті, у якій підприємство отримує основну частину своїх доходів, а валютні кредити повинні повністю покриватися валютними надходженнями.

— Які пріоритети розглядаються в першу чергу при формуванні фінансової основи діяльності Укрзалізниці?

— Створення сучасної системи фінансового контролю, впровадження системи бюджетування на основі МСФЗ, запровадження ERP системи, оскільки точні і надійні дані є основою для прийняття управлінських рішень, аудит існуючих процесів, реструктуризація боргів та мінімізація валютних ризиків.

Чи можлива модернізація та розвиток інфраструктури залізниць без залучення приватних інвесторів? Яким Ви бачите механізм залучення інвестицій у залізничну галузь?

— Так, звісно інвестиції необхідні, але для іноземних інвесторів потрібні гарантії стабільності, повернення цих інвестицій та гарантії прибутковості справи, в яку вкладає кошти інвестор. Тобто це мають бути якісно розроблені інвестиційні проекти з відповідними розрахунками, обґрунтуваннями, терміном окупності, розподілом фінансових ризиків і вигід на паритетних умовах та чітким і зрозумілим механізмом повернення інвестицій. Зараз ми над цим працюємо, вибираємо найбільш пріоритетні напрямки вкладання коштів.

— Як Ви вважаєте, що потрібно зробити для ефективного економічного розвитку залізниці?

— Головне завдання ПАТ «Укрзалізниця» — це прибуткова діяльність, яку можливо досягти тільки при жорсткому контролі грошових потоків та оптимізації витрат. Вважаю, що компанія може ефективно працювати тільки тоді, коли своєчасно приймаються виважені управлінські рішення, які базуються на максимально точному прогнозі руху грошових коштів та прогнозах фінансової діяльності. Такі прогнози повинна відображати фінансова модель ПАТ «Укрзалізниця».

Для цього необхідно виконати багато роботи, оскільки фінансова модель базується на певних припущеннях, однак важко спрогнозувати на майбутнє такі показники, як курс іноземної валюти, рівень інфляції, рівень підвищення тарифів, військові дії, тощо. Тому фінансова модель розробляється за декількома сценаріями розвитку. При цьому неможливо зробити глибокий аналіз без налагоджених на високому рівні систем обліку, оптимізації та автоматизації бізнес-процесів та впровадження сучасних IT-систем та ERP системи.

Повну версію інтерв’ю читайте в журналі

«Українська залізниця» №12 (42) 2016