Олександр Зародов: «Необхідно зберегти лідерські позиції у вантажних залізничних перевезеннях, підвищити привабливість залізничного транспорту для клієнтів»

Переглядів: 10.01.2018, 15:27

— Які існують завдання, що потребують невідкладного вирішення?

— Фінансово-економічну діяльність регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» розпочато в грудні 2015 року. Найбільшу питому вагу в загальних доходах регіональної філії, майже 83%, займають доходи від перевезень вантажів. Нарощування обсягів перевезень вантажів дозволить стабілізувати фінансове становище, спрямовувати кошти не тільки на фінансування поточних потреб, а й на подальший розвиток та модернізацію виробництва.

Залишається збитковим господарство пасажирських перевезень. На сьогодні витрати пасажирського господарства покриваються доходами тільки на 20%, а більш ніж 30 млн грн кожного місяця лягають на збитки залізниці. При цьому в далекому сполученні покривається доходами 36% витрат, а в приміському — близько 1%. Проблемним питанням є також відсутність у 2016 році компенсації місцевими та державними органами влади витрат регіональної філії з перевезень пільгових категорій пасажирів.

Структурні підрозділи залізниці володіють потужною технічною базою для надання послуг і робіт підприємствам, організаціям, а також населенню регіону. Перелік таких послуг широкий — ремонти машин, обладнання, будівель та споруд, інших основних засобів; обслуговування пасажирів на вокзалах та в поїздах; послуги машин та механізмів, вагового господарства; виготовлення деталей та запчастин; послуги громадського харчування; охорони вантажів та об’єктів; послуги зв’язку; навчання кадрів для підприємств регіону; водопостачання та водовідведення, опалення тощо.

Перед структурними підрозділами стоять завдання з розширення послуг, підвищення їх якості, залучення нових клієнтів та збільшення доходів від допоміжної діяльності.

Кошти, що надходять від експлуатаційної та допоміжної діяльності, використовуються на покриття пер-шочергових потреб, з яких більше третини — це витрати на оплату праці та на сплату податків і єдиного со-ціального внеску. Середня зарплата працівників регіональної філії становить 5 тис. грн на місяць. Незважаючи на складний фінансовий стан, регіональна філія «Донецька залізниця» дотримується виконання пунктів колективного договору щодо оплати праці та інших соціальних гарантій.

У розрізі реформування залізничної галузі наразі поставлена головна мета — побудова вертикально-ін-тегрованої системи. На цьому етапі необхідно зберегти лідерські позиції у вантажних залізничних перевезеннях, підвищити привабливість залізничного транспорту для клієнтів, збільшити обсяги перевезення вантажів. Наряду з цим гостро стоїть питання підвищення рівня задоволення клієнтів шляхом зростання якості послуг.

Невідкладного вирішення потребує модернізація та оновлення рухомого складу, що дозволить підвищити продуктивність та скоротити експлуатаційні витрати на перевезення.

У зв’язку зі створенням структури регіональної філії «Донецька залізниця» для служби перевезень необхідно вирішити такі першочергові завдання:

— якісна організація робочих місць працівників служби перевезень;

— повне забезпечення робочих місць оргтехнікою;

— укомплектування штату працівників згідно зі штатним розписом;

— забезпечення житлом працівників диспетчерського апарату для підвищення ефективності роботи та створення належних умов для відпочинку.

Проблемним питанням є недостатня пропускна спроможність окремих дільниць колії, зокрема на Маріуполь-ському напрямку «вузьким місцем» є неелектрифікована дільниця Комиш Зоря – Волноваха, яка є стримуючим фактором у передачі вантажопотоку до регіональної філії «Придніпровська залізниця» в напрямку станції Пологи.

По службі сигналізації та зв’язку першочергові завдання, що потребують невідкладного вирішення, — це будівництво волоконно-оптичної лінії зв’язку на дільниці Красно-армійськ – Добропілля – Дубово. Заміна повітряної лінії зв’язку на кабельну на дільниці Сіверськ – Ямпіль.

Забезпечення безперешкодного допуску працівників ПАТ «Укрзалізниця» до інфраструктури, що розташована на лінії розмежування, для виконання відновлювальних, ремонтних та інших робіт.

Забезпечення дієвого механізму правового та фізичного захисту працівників регіональної філії «Донецька залізниця» при обслуговуванні пристроїв СЦБ та зв’язку на лінії розмежування, у «сірих зонах».

У господарстві електропостачання протягом 2014–2015 рр. централізована поставка контактного проводу для виконання його заміни була практично відсутня. При експлуатаційній довжині електрифікованих колій регіональної філії «Донецька залізниця» 685,2 км на сьогодні потребує заміни контактного проводу 249 км контактної мережі через критичний знос та понаднормову кількість з’єднань. З них 150 км на дільниці прискореного руху пасажирських поїздів, а саме Костянтинівка – Лозова.

Протягом останніх років через проведення бойових дій не проводились планові роботи із заміни контактних проводів на дільниці прискореного руху поїздів від Лозової до Костянтинівки. Крім того, треба зазначити, що через зміну графіка руху поїздів на цій дільниці збільшилася кількість вантажних поїздів. Усі ці фактори призвели до того, що на сьогодні параметри контактної ме-режі через значний знос контактних проводів не відповідають вимогам нормативних документів. Якщо не вжити невідкладних заходів із заміни проводів та підтримуючих конструкцій, це може призвести до збоїв живлення електрорухомого складу та по-рушити безпеку руху поїздів у цілому.

Для забезпечення безперебійної роботи пристроїв електропостачання та для попередження випадків несанкціонованих втручань першочергово треба вирішити питання забезпечення матеріалами. Крім проводів контактної мережі, гостро стоїть питання щодо забезпечення світильниками та лампами для освітлення станцій, зупиночних пунктів. Через їх відсутність на деяких станціях освітлення не відповідає вимогам карт освітлення, що призводить до порушення вимог безпеки охорони праці працівників станції.

До першочергових завдань по господарству пасажирських та приміських пасажирських перевезень слід віднести питання стабілізації положення із забезпеченням якості перевезень пасажирів, зменшення збитко-вості цього виду діяльності.

Так, з метою забезпечення фінансово-господарської діяльності регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», оперативності у вирішенні виробничих питань, покращення якості експлуатаційної роботи при обслуговуванні пасажирів, забезпечення безпеки руху пасажирських поїздів та дотримання вимог охорони праці працівниками поїзних бригад створено пункт технічного обслуговування пасажирських вагонів по ст. Костянтинівка.

Варто розглянути й створення сучасного моторвагонного депо з обслуговування парку з 15 складів електро-поїздів, що дозволить забезпечити потреби населення в перевезеннях. Разом із тим вирішення питання збитковості (покриття витрат доходами за 4 місяці 2016 року становило всього 2,8%, збитки склали близько 67,2 млн грн) потребує тісної спів-праці з місцевими органами влади як у питаннях тарифної політики, так і в компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян.

Першочерговими завданнями для вагонного господарства філії «Донецька залізниця» є забезпечення потреб вантажовідправників справним рухомим складом, а саме задіяти на повну потужність структурні підрозділи, ремонтні пункти та контингент; проводити відповідну роботу щодо залучення до співпраці власників вантажних вагонів (проведення відповідних планових ремонтів) з метою отримання додаткових коштів. Служба комерційної роботи та маркетингу повинна забезпечувати високу оперативність, надійність і стабільність доставки вантажів із пунктів вироб-ництва до пунктів розподілу й споживання з мінімальними витратами, а також без втрат кількості та якос-ті цих вантажів. Крім того, умовою ефективної комерційної діяльності є оперативне укладання договорів на перевезення вантажів, урегулювання тарифів для потреб кожного вантажовідправника. Також основним завданням служби є планування перевезень та розрахунки за них. Основним завданням планування вантажних перевезень є встановлення майбутніх обсягів, структури та напрямів. Планування перевезень за видами сполучень необхідне для правильного розрахунку обороту вагонів, а також експлуатаційних витрат і доходів регіональної філії. Правильне й точне планування перевезення вантажів має велике значення в роботі транспортних мереж.

Першочерговим завданням по локомотивному господарству є якісне виконання поїзної та маневрової роботи як на електрифікованих, так і на неелектрифікованих ділянках регіональної філії. У зв’язку з критичним зносом основних засобів, задіяних у перевізному процесі, а саме локомотивів, а також із вкрай неритмічним постачанням як запасних частин, так і паливно-мастильних матеріалів, склалося тяжке становище з можливістю проведення ремонтних робіт тепловозного парку силами локомотивних депо регіональної філії, а також якісної і в повному обсязі вантажної роботи.

У господарстві матеріально-технічного забезпечення основним зав-данням є забезпечення галузевих гос-подарств філії всіма видами матеріально-технічних ресурсів (матеріали, запасні частини, обладнання, палив-но-мастильні матеріали тощо). На сьогодні у зв’язку з побудовою нових вертикально інтегрованих зв’язків між правлінням ПАТ «Укрзалізниця», галузевими департаментами та регіональними філіями й галузевими службами, а також із великою кількістю нормативної документації із закупівель товарів, робіт та послуг, доволі ускладнена процедура погодження та підписання планів закупівель і проведення безпосередньо самих закупівель, що постійно призводить до перебоїв із постачанням товарно-матеріальних цінностей.

З 1 квітня поточного року на базі структурних підрозділів Інформаційно-обчислювального центру ДП «Донецька залізниця» створено виробничий підрозділ «Східне відділення» філії ГIОЦ ПАТ «Укрзалізниця». Підрозділ вирішує широке коло питань щодо забезпечення автоматизації технологічних процесів у галузі, безперебійної та надійної роботи корпоративної обчислювальної мережі залізниці, мережевих пристроїв та обчислювальної техніки в цілому.

Наразі в Укрзалізниці працює декілька автоматизованих систем, кот-рі задовольняють нагальні потреби в автоматизації локомотивного гос-подарства. Для інтеграції всіх діючих автоматизованих систем у єдину сис-тему розроблено автоматизовану систему управління локомотивним господарством УЗ (АСУТ), яка призначена для автоматизації всіх взаємодіючих процесів забезпечення залізничних перевезень тяговим рухомим складом. Вона функціонально охоплює такі напрямки: управління експлуатацією тягового рухомого складу, облік витрат паливно-енергетичних ресурсів, управління ремонтом рухомого складу.

На залізничних підприємствах спеціалістами виробничого підрозділу забезпечується робота АСБО «Фобос», яка дозволяє контролювати всі розділи бухгалтерського обліку та оперативно одержувати необхідні звіти з виконаної роботи. Завдяки фахівцям підрозділу надійно працює система електронної пошти Lotus Notes, яка робить можливим обмін даними оперативного та службового змісту між підприємствами й підрозділами Укрзалізниці.

Одним із першочергових завдань виробничого підрозділу є забезпечення надійної роботи мережі передачі даних залізниці та мережевих пристроїв, яке успішно вирішується спеціалістами підрозділу. Також ними проводиться технічне обслуговування та супроводження автоматизованих робочих місць (АРМів) У перспективі діяльності планується впровадження нових АРМів, автоматизованих систем на робочих місцях та підприємствах галузі, розвиток та вдосконалення мережі передачі даних та оновлення парку обладнання.

— На території, де розташовані структурні підрозділи регіональної філії «Донецька залізниця», прово-диться антитерористична операція. Чи вдалося якісно налагодити спів-працю з Національною поліцією та Національною гвардією? Прошу навести приклади успішної співпраці.

— З територіальними правоохоронними органами на місцях дислокації підрозділів проведені спільні наради, на яких розглянуті питання утворення спільних оперативних груп для постійного відпрацювання найбільш криміногенних ділянок та швидкого реагування на випадки крадіжок вантажів та майна залізниці. Але це питання, на жаль, залишилося невирішеним через відсутність спільної з правоохоронними органами керівної документації, правової бази, а також проходження працівниками поліції переатестації.

Наразі криміногенні ділянки періодично відпрацьовуються особовим складом воєнізованої охорони, у тому числі з працівниками поліції. Так, 11.05.2016 року при проведенні оперативно-профілактичних заходів на 1079 км перегону Костянтинівка – Диліївка сумісною оперативною групою у складі: співробітника Костянтинівського ВП майора поліції К. З. Арзіманова, робітника ЕЧ-8 ст. Слов’янськ С. В. Риндіна, стрільців Слов’янської СК Ю. В. Моденка, Б. А. Пристинського та стрільця Краснолиманської СК Є. В. Зозулі за підозрою у скоєнні неодноразових крадіжок дроту та деталей контактної мережі були затримані громадяни. У зловмисників був вилучений автомобіль ВАЗ-2109 з приладами й інструментом для здійснення крадіжки та навісне об-ладнання електромережі ЕЧ-8. Затримані, а також авто, прилади, інструмент направлені до Костянтинівського відділу поліції. Ведеться слідство.

Незважаючи на те, що на території Луганської та Донецької областей на сьогодні проводиться антитерористична операція, ураховуючи недостатню кількість оперативного автотранспорту та належного залізничного сполучення, що унеможливлює оперативний під’їзд працівників воєнізованої охорони на криміногенні ділянки та не дає можливості проведення профілак-тичних заходів у так званій «сірій зоні», працівниками відомчої охорони залізниці проводиться робота щодо припинення випадків втру-чання сторонніх осіб у перевізний процес залізничного транспорту. Так, працівниками Краснолиманського загону воєнізованої охорони служби воєнізованої охорони регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» з початку року попереджено 23 крадіжки матеріальних цінностей залізниці та перевезених вантажів на загальну суму близько 40 тис. грн, за крадіжки затримано та передано до підрозділів поліції 38 зловмисників.

Керівництвом Слов’янської дистанції електропостачання разом із пред-ставниками Лиманського відділу воєнізованої охорони та працівниками Костянтинівського відділу поліції запроваджено проведення спільних рейдів по небезпечних дільницях, влаштовування засідок.

Так, у ніч з 10 на 11 травня залізничники разом із поліціантами та працівниками воєнізованої охорони затримали групу з чотирьох осіб. Під покровом темряви вони намагалися на перегоні зрізати цінний дріт, аби згодом, імовірно, здати його на мета-лобруті. Усього «вполювали» 127,5 м підсилюючого дроту марки А-185 або за вагою — 62 кг, чим завдали дистанції електропостачання збитків на кілька тисяч гривень. Цей випадок, як і багато інших, міг вплинути на безпеку руху, а також був смертельно небезпечним для самих крадіїв. Такі летальні випадки травмувань під час спроб крадіжок пристроїв контактної мережі вже відбувалися, але про це злочинці, як видно, особливо не думають.

Подібні випадки ускладнюють і так нелегку роботу енергетиків, які повинні не тільки виконувати роботи, пов’язані з технологічним процесом, а й ліквідувати наслідки, заподіяні злочинними намірами сторонніх осіб. Так, збиток по Слов’янській дистанції електропостачання з початку року становить 1522,6 тис. грн, а загальний збиток по структурному підрозділу «Служба електропостачання» регіональної філії «Донецька залізниця» — 2173,4 тис. грн.

На території, де розташовані структурні підрозділи служби сигналізації та зв’язку регіональної філії «Донецька залізниця» та проводиться антитерористична операція, співпраця з Національною поліцією налагоджена на належному рівні. Так, при викраданні пристроїв СЦБ та зв’язку надається заява в Національну поліцію, де всі звернення реєструються та проводяться оперативно-слідчі дії, спрямовані на розшук вкрадених пристроїв. Також разом із Національною поліцією орга-нізовуються сумісні заходи щодо попередження та недопущення крадіжок. До заходів щодо недопущення крадіжок входять як сумісні засідки, так і рейди по пунктах прийому металобрухту.

Повну версію інтерв’ю читайте в журналі

«Українська залізниця» №9 (39) 2016