Сергій Серьогін: «Якість виконання ремонтних робіт українською колійною технікою для залізниць на сьогодні дорівнює зарубіжним аналогам»

Переглядів: 18.07.2018, 15:46

Сергій Серьогін, директор філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» ПАТ «Укрзаліз-ниця», знайшов час відповісти на запитання нашого видання про ро-боту господарства, оснащення філії та безпеку руху на залізниці.


— Сергію Владиславовичу, кілька років тому була створена єдина філія «ЦРЕКМ». Наскільки час показав доцільність прийняття такого рішення та як це вплинуло на щоденну роботу залізничників?

— Усе пройшло доволі скоординовано та спокійно. Щоправда, виникли певні проблеми з передачею ВСП з залізниць до філії. Проте вони були доволі оперативно розв’язані.

Рішення про те, що саме ця філія стане першим пілотним проектом у ПАТ «Укрзалізниця», абсолютно ясне та логічне. Адже створювалася вона на базі ДП «Український центр механізації колійних робіт» (УЦМКР), яке займалось експлуатацією та утриманням колійної техніки. Нині ми довели до логічного завершення ту ідею, що закладалася при створенні УЦМКР.

У новостворену філію передані всі дорожні центри механізації колійних робіт, а також ремонтно-механічні заводи. Таким чином, своїми силами ми можемо виконувати практично всі види ремонтних робіт на колії та утримувати колійну техніку в належному стані.

Це надзвичайно важливо з огляду на вкрай важку фінансову ситуацію в галузі та неможливості суттєвого оновлення парку колійної техніки. Головне завдання – аби наша техніка працювала якісно та якомога довше.

Хочу зауважити, що сама ідея створення філії абсолютно правильна. Зараз ми сконцентровані винятково на виконанні колійних робіт на замовлення регіональних філійзалізниць, а також на утриманні в належному стані парку колійних машин.

— Чи полегшало це взаємодію з іншими підрозділами Укрзалізниці?

— С уттєвого спрощення відносин із іншими підрозділами колійного господарства ми не відчуваємо. Робота йде злагоджено, замовлення щодо ремонту колії, ремонту машин виконуються вчасно та в повному обсязі. Є проблема з процедурою погодження внутрішніх зобов’язань, але це не впливає на робочий процес.

— Охарактеризуйте, будь ласка, стан техніки, що перебуває у Вашому розпорядженні?

— У розпорядженні філії «ЦРЕКМ» є така колійна техніка: високопродуктивні машини заводів-виробників «Plassеr & Theurer» (Австрія), COMPEL (Словаччина), DESEK (Фін-ляндія), «Дніпроспецмаш», «Транс- маш», «СКМЗ», «КЗЄСО», (Україна), а також колійна техніка виробни-цтва російських заводів «Калуга-путьмаш», «Калугаремпутьмаш», Тулажелдормаш» та ін. Усього парк колійних машин філії «ЦРЕКМ» складається з 255 одиниць.

Отже, на нас покладається виконання всіх основних видів ремонту колії, а саме: очищення щебеневого баласту; виправлення, рихтування і підбивання колії та стрілочних переводів; стабілізація колії, планування баласту, шліфування рейок, нарізання кюветів та очищення водопроводів; укладання та ремонт стрілочних переводів.

Усе це ми можемо робити не лише для потреб регіональних філій, але й на замовлення сторонніх клієнтів. Також колійні ремонтно-механічні заводи мають потужні виробничі бази та виконують широкий спектр послуг із металообробки, адже вони у своїх регіонах практично єдині підприємства, що можуть виконувати зазначені роботи.

— Філія «Центр з ремонту та експлуатації колійних робіт» існує у тісній співпраці з виробничими підприємствами України: над якими спільними проектами працюєте зараз? Чи виникають затримки у виконанні замовлень? Чим це обумовлено?

— Наше основне завдання — це підвищення якості послуг із ремонту колії колійними машинами за рахунок підвищення рівня їхнього технічного обслуговування та ремонту, зменшення кількості несправностей у роботі, стабільне забезпечення швидкозношу-вальними комплектуючими. Саме тому філія «ЦРЕКМ» співпрацює з виробничими підприємствами України.

«Трансмаш» та «СКМЗ» виробляють барові ланцюги для колійних машин РМ-80, ШОМ-6У також для цих машин ТОВ «Завод ТМО» виробляє запчастини та комплектуючі, ТОВ «БНТ» виготовляє гідро обладнання, ТОВ «СВП «Квазар» виробляє електронні компоненти: пускачі, контактори, реле, АВР (Автомат вимкнення резерву), комутаційне обладнання, ТОВ «Білоцерківський завод «ТРІБО» виробляє композиційні гальмівні колодки, ТОВ «Торговий дім «Ніжинський механічний завод» виробляє чавунні гальмівні колодки «Ф», «М», «С», ТОВ «Автрамаш-маркетинг» виробляє запчастини для двигунів ЯМЗ, ПрАТ «Лебединський завод поршневих кілець» та ТОВ «Запорізький механічний завод» виробляє запчасти-ни для двигунів Д6, Д12.

Практично весь спектр запасних частин за виключенням складних електронних та гідравлічних систем освоєно на заводах України.

— Оновлення техніки відбуваються не лише за рахунок українських замовлень, а й завдяки імпорту: як зарубіжна техніка співіснує з вимогами вітчизняних стандартів? Чи можна назвати ці стосунки «мирними»?

— Протягом останніх 10 років потреба в новій техніці підштовхнула вітчизняних виробників до виробництва сучасної колійної техніки, хоча до недавнього часу залізницям доводилося купувати колійні машини переважно в Росії.

Потреби Укрзалізниці в колійній техніці стимулюють вітчизняних виробників втілювати сучасні технічні рішення та використовувати власні комплектуючі щодо заміни імпортних запасних частин на вітчизняні аналоги.

Так, за період експлуатації зарубіжних машин освоєно багато найменувань імпортозаміщення. На сьогодні колійні машини для Укрзалізниці виготовляють на чотирьох підприємствах України: «Старокраматорському машинобудівному заводі», «Каховському заводі електрозварювального обладнання», Дніпропетровських заводах «Транс- маш», «Дніпроспецмаш». Освоєно виробництво колійної техніки для будівництва та ремонту залізничної колії на «Каховському заводі електрозварювального обладнання».

Колійна техніка, яку з 2002 року почав виготовляти завод, успішно зарекомендувала себе в роботі. Це 5 планувальників баласту СПЗ-5, 14 рейкозварювальних комплексів КРС-1, КСМ-005, щебенеочисна ма-шина СЧ-1000.

Старокраматорський машино-будівний завод спільно із «Plassеr & Theurer» (Австрія), у 2000 році виготовив першу колійну машину для глибокого очищення баласту РМ-80. За 16 років цим заводом для потреб українських залізниць виготовлено вже 29 колійні маши-ни різних типів (13 машин РМ-80, 4 виправно-підбивально-рихтуваль-них машин 09-32 CSM (DIN), 2 ви-правно-підбивально-рихтувальні машини 09-Х (DIN), 4 виправнопідбивально-рихтувальних 09-32 CSM, 6 складів для засмічувачів. Остан-ню закупівлю техніки провели в 2016 році – колійна машина ви-правно-підбивально-рихтувальна 09-3Х.

Машини для виправлення стрілочних переводів ДКМ-1(2) для залізниць України з 2006 року виго-товляє НПК «Дніпроспецмаш». Нині в експлуатації перебуває 14 машин.

Дніпропетровський завод «Транс-маш» за підтримки австрійської компанії «Plassеr & Theurer» у 2010 році вперше в Україні виготовив динамічний стабілізатор колії ДГС-62N, що виконує стабілізацію колії та при цьому скорочує час обкатки після ремонтів. Раніше ці машини закуповувалися лише в Австрії.

Якість виконання ремонтних робіт українською колійною технікою для залізниць на сьогодні дорівнює зарубіжним аналогам.

— Чи відчуваєте брак кадрів? Який середній вік людей робітничих спеціальностей?

— На сьогодні виробничі структурні підрозділи філії «ЦРЕКМ» потребують спеціалістів робітничих професій: слюсарів, токарів, ковалів, зварників, налагоджувальників колійних машин та механізмів, тощо.

Ми співпрацюємо з різними учбовими закладами, де готують молодих спеціалістів необхідних нам спеціальностей. Також філія співпрацює з місцевими центрами зайнятості для укомплектування вакантних посад та підготовки кадрів.

Аналіз вікового складу працівників філії «ЦРЕКМ» засвідчив, що найчисельнішою залишається вікова група 30-45 років, що становить 77% загальної кількості працюючих.

— Наразі йде багато розмов про безпеку руху на залізниці. Філія «Центр з ремонту та експлуатації колійних робіт» безпосередньо торкається цієї проблеми у своїй щоденній роботі. Якими показниками можете поділитися з нашими читачами?

— В філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» розроблена система контролю стану безпеки руху по кожному ВСП, що підпорядковуються філії. Затверджені показники звітності виявлених недоліків та порушень безпеки руху, щоквартально аналізується стан виконання заходів забезпечення безпеки руху.

Однією з ланок із забезпечення безпеки руху поїздів є індивідуальна робота з кожним машиністом спеціального самохідного рухомого складу (ССРС). Таку роботу в підрозділах філії виконують, насамперед, машиністи-інструктори бригад ССРС. Працівники на цю посаду призначаються з найбільш кваліфікованих та досвідчених машиністів.

Основним завданням інструкторів є навчання машиністів, проведення інструктажів з питань безпеки руху. Щоквартально машиністи інструктори звітують директору філії про проведену роботу.