Віталій Жураківський: «Збільшення пропускної спроможності залізниць — пріоритетне завдання Укрзалізниці»

Переглядів: 28.11.2017, 16:41

Розвиток транспортної інфраструктури є одним із головних пріоритетів державної політики України, це відображено в «Транспортній стратегії України на період до 2020 року» від 20 жовтня 2010 року № 2174-р. Про те, як складалася ситуація з реалізацією інфраструктурних проектів у минулому році та які плани на 2015-й, розповідає заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України Віталій Олександрович Жураківський.

— В італію Олександровичу, 2014 рік був для Укрзалізниці складним. З якими фінансовими результатами завершила Укрзалізниця 2014 рік?

— Минулий рік був складним не лише для країни, а й для залізничної ме- режі, яка є важливою транспортною ар- терією. Він характеризується істотним зменшенням як вантажних, так і паса- жирських перевезень. На це вплинула економічна та політична ситуація. Так, у 2014 році залізничним транспортом України перевезено 389,7 млн т вантажів, що на 12,2% менше, ніж у 2013 році. Обсяг ван- тажообігу скоротився на 5,9% і ста- новить 211,2 млрд ткм, що на 5,9% менше порівняно з 2013 роком. Спо- стерігається зменшення транзитних перевезень на 13,3% до 29,5 млн т. Також відбулося скорочення паса- жирообігу на 24,2% до 37,1 млрд пас-км. Послугами залізниць скористалося 440,9 млн пасажирів, що менше ми- нулорічного рівня на 8,7%. Як наслідок, до плану недоотри- мано майже 4,5 млрд грн доходів. Так, доходи від діяльності залізниць, за оперативними даними, становлять 50,1 млрд грн, що менше порівняно з 2013 роком на 2,1 млрд грн (4,1%). При цьому від перевезень недоотри- мано 4,2 млрд грн (9%) доходів, вони склали 43,1 млрд грн, що менше, ніж у відповідному періоді минуло- го року, майже на 1,1 млрд грн або на 2,6%. Від вантажних перевезень доходів отримано 38,2 млрд грн, від пасажирських — 4,9 млрд грн. У той же час нам удалося на 1,2 млрд грн (на 2,2%) порівняно з 2013 роком зменшити витрати від діяльності залізниць. Сума ви- трат склала 50,6 млрд грн, з яких витрати від перевезень становлять 40,5 млрд грн, що на 1,4 млрд грн (на 3,4%) менше, ніж у 2013 році. Фінансовий результат від діяльно- сті залізниць по перевезеннях у 2014 році, за оперативними даними, при- бутковий і становить 2,6 млрд грн. Однак на 1,1 млрд грн (на 15,9%) збільшився збиток від перевезень пасажирів, він сягає 8 млрд грн, у тому числі в приміському сполу- ченні збитки становлять 3,7 млрд грн, що на 100,3 млн грн (на 2,8%) більше, ніж у 2013 році. За рахунок Донецької залізниці, за оперативними даними, отримано збиток у сумі 477,3 млн грн. Інші п’ять залізниць за підсумками року — прибуткові. Залізнична галузь, як і раніше, є сумлінним платником податків. У 2014 році поточних податків та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів сплачено 12 млрд грн, що менше, ніж у 2013 році, на 713,7 млн грн (на 5,6%), у тому числі до державного бюджету сплачено 3,35 млрд грн, що менше порівняно з минулим роком на 539,9 млн грн (на 13,9%).

— У крзалізниця сьогодні працює ефективно, проте на межі своїх можливостей. Залізниці України потерпають від втручання в їх діяльність,особливо в зоні АТО . Скільки коштів уже пішло на відновлення транспортної інфраструктури, яка постраждала в результаті воєнних дій на сході країни, і в яку суму Ви оцінюєте відновлення всіх постраждалих об’єктів?

— У ході бойових дій значних по- шкоджень та руйнувань зазнала за- лізнична інфраструктура, найбільше постраждали колії, мости, пристрої енергопостачання та зв’язку, станції та інші споруди. Унаслідок воєнних дій пошкоджені пристрої переїзної автоматики на переїздах, обладнан- ня та пристрої проводового зв’язку, пристрої поїзного радіозв’язку, засо- би автоматичного контролю техніч- ного стану рухомого складу під час руху поїзда, службово-технічні будів- лі та інше обладнання. Через неможливість доступу до багатьох об’єктів на сьогодні ми не можемо назвати точну вартість від- новлювальних робіт. Там, де це мож- ливо, усуваємо пошкодження опера- тивно, роботи тривають цілодобово. Станом на 9 лютого поточного року загалом пошкоджений 1521 об’єкт залізничної інфраструктури Донецької залізниці, з них 416 об’єк- тів знаходяться на підконтрольній Уряду України території. Загальна вартість відновлюваль- них робіт становить 824 млн грн (у т. ч. 300 млн грн — на мости й тя- гові підстанції). Фахівцями струк- турних підрозділів усіх залізниць України відновлено 742 об’єкти на суму 124,89 млн грн. Зокрема, від- новлено: у колійному господар- стві — 331 об’єкт на 15,9 млн грн, інженерних споруд — 14 об’єктів на 9,2 млн грн, електрифікації та електропостачання — 122 об’єкти на 54,9 млн грн, автоматики, теле- механіки та зв’язку — 38 об’єктів на 8,2 млн грн, будівель та спо- руд — 168 об’єктів на 30 млн грн, у пасажирському господарстві від- новлено 1 об’єкт на 0,03 млн грн, локомотивному — 59 об’єктів на 4,9 млн грн, вагонному — 3 об’єк- ти на 1,5 млн грн, у господарстві приміських пасажирських переве- зень — 2 об’єкти на 0,03 млн грн та в комерційному господарстві від- новлено 4 об’єкти на 1,7 млн грн. У 2014 році виявлено руйнування та пошкодження будівель та споруд на 163 об’єктах господарства БМЕС. Уже повністю відновлено 36 об’єктів, на інших роботи тривають. Вартість ви- конаних робіт склала 5785,7 тис. грн. Основні види відновлювальних робіт на цих об’єктах — це ремонт покрі- вель, заміна віконних та дверних бло- ків, вікон, ремонт цегляної кладки стін та перегородок, ремонт фасадів та внутрішніх приміщень.

У 2014 році виявлено руйнування та пошкодження будівель та споруд на 163 об’єктах господарства БМЕС. Уже повністю відновлено 36 об’єктів, на інших роботи тривають. Вартість ви- конаних робіт склала 5785,7 тис. грн. Основні види відновлювальних робіт на цих об’єктах — це ремонт покрі- вель, заміна віконних та дверних бло- ків, вікон, ремонт цегляної кладки стін та перегородок, ремонт фасадів та внутрішніх приміщень.

Повну версію інтерв’ю читайте в журналі «Українські залізниці» №3-4 (21-22)