Юзеф Тулей:«Планується створити незалежний підрозділ з діагностики технічного стану колій та споруд»

Переглядів: 10.01.2018, 15:45

Про поточний стан справ у колійному господарстві та плани на найближче майбутнє нам розповів начальник Департаменту колії та споруд ПАТ «Укрзалізниця» Тулей Юзеф Леонідович.

— Юзефе Леонідовичу, на Ваш погляд, які найважливіші питання реформування та розвитку колійного господарства Укрзалізниці вирішені у 2016 році, які ще потребують вирішення?

— Колійне господарство ПАТ «Укрзалізниця» являє собою багатофункціональну підгалузь залізничного транспорту з різними напрямками діяльності. До структури колійного господарства входять підрозділи, які займаються експлуатацією колії та захисних лісонасаджень, реконструкцією, технічним переоснащенням і ремонтом колії та штучних споруд, діагностикою технічного стану залізничних колій та споруд, експлуатацією та ремонтом залізнично-будівельних і колійних машин, виробництвом матеріалів верхньої будови колії (залізобетонні шпали, мостові конструкції, щебенева продукція та інші).

При створенні ПАТ «Укрзалізниця» в колійному господарстві розпочато структурні перетворення, направлені на розмежування виконання робіт за видами діяльності. З 1 січня поточного року створено філії:

— «Центр з ремонту і експлуатації колійних машин», якому підпорядковані всі структурні підрозділи з ремонту та експлуатації залізнично-будівельних і колійних машин;

— «Центр управління промисловістю», напрямок діяльності якого — виробництво щебеневої продукції, просочення деревини; — «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» — виробництво залізобетонних шпал, мостових прогонових будов та інших залізобетонних виробів для потреб колійного господарства.

В процесі подальшого реформування в першочерговому порядку планується створити незалежний підрозділ з діагностики технічного стану колій та споруд — філія «Центр діагностики колії» з підпорядкуванням їй всіх лабораторій діагностики, виділивши їх зі складу регіональних філій та філії «Центр з ремонту та експлуатації машин», а також мобільні засоби діагностики-вагони колієвимірювальні і вагони дефектоскопи. Це дасть можливість проводити незалежне оцінювання технічного стану колій та споруд і приймати обгрунтоване рішення ефективного вкладання коштів на реконструкцію, капітальний та інші види ремонтів колійної інфраструктури.

У перспективі, орієнтовно у 2018 році будуть створені ще дві філії за напрямками діяльності, а саме філія «Дирекція з ремонту колії» та «Дирекція з ремонту та відновлення інженерних споруд».

— Чи забезпечене зараз колійне господарство Укрзалізниці достатньою кількістю матеріальних ресурсів?

— Упродовж поточного року згідно з річними планами на регіональних філіях ПАТ «Укрзалізниця» заплановано виконати ремонтно-колійних робіт, а саме реконструювати 270 км колії, виконати капітальний ремонт 256,5 км, середній ремонт колії 650 км, комплексно-оздоровчий ремонт колії 550 км, середній ремонт 513 комплектів стрілочних переводів, замінити 208 комплектів стрілочних переводів новими та 185 комплектів стрілочних переводів старопридатними.

За 10 місяців поточного року підприємствами регіональних філій усіма видами ремонтів при плані 10 місяців 1533,1 км оздоровлено 1673,4 км (110%).

У цілому на регіональних філіях з реконструкції колії при плані 10 місяців 232,9 км відремонтовано 193,9 км (84%).

Капітальним ремонтом колії при плані 10 місяців 247,0 км відремонтовано 275,3 км (112%).

Середнім ремонтом колії при плані 10 місяців 567,2 км відремонтовано 694,1 км (123%).

Комплексно-оздоровчим ремонтом колії при плані 10 місяців 486,0 км відремонтовано 510,1 км (105%).

Укладено нових стрілочних переводів 214 комплекти при плані 6-ти місяців 210 комплект (99 %), у т. ч. 106 комплектів на залізобетонних брусах при плані 10 місяців 115 комплектів, 40 комплектів металевих частин.

Старопридатних стрілочних переводів замінено 121 комплектів при плані 10 місяців 168 комплектів (83%), у т. ч. 96 комплект на залізобетонних брусах при плані 121 комплектів, 105 комплектів металевих частин.

Середній ремонт стрілочних переводів виконано 571 комплекти при плані 10 місяців 493 комплектів (116%).

Станом на 01.11.2016 підприємствами колійного господарства не поставлені елементи скріплення КБ (болт клемний, болт закладний та шайба одновиткова і 2-во виткова), у результаті чого залишається не виконаними 78 км реконструкції колії. За умови їх постачання та сприятливих погодних умов у листопаді підприємства колійного господарства прикладуть усіх зусиль для забезпечення виконання планових завдань.

— Чи готова колійна інфраструктура до підвищення швидкостей руху пасажирських поїздів в Україні?

— На сьогодні експлуатаційна довжина головних колій залізниць України складає 19 399,1 км, розгорнута — 26 462,9 км, в тому числі на залізобетонних шпалах — 23 060,6 км. Загальна кількість стрілочних переводів — 43723 комплектів, з них на залізобетонних брусах 23 176 комплектів. На мережі залізниць підготовлено та впроваджено прискорений рух пасажирських поїздів на напрямках Київ — Харків, Київ —Львів, Київ — Дніпропетровськ.

З простроченими термінами ремонтів експлуатується 27,5% головних колій. Для забезпечення безпеки руху поїздів і підвищення швидкостей руху необхідно щорічно виконувати ремонтно-колійні робіти всіх видів орієнтовно 8000 км.

При виділенні фінансування для виконання зазначених обсягів ремонтів наявні підрозділи колійного господарства і колійна техніка спроможна виконати роботи по підготовці колій для впровадження швидкісного руху поїздів.

— Досвід розвитку колійного господарства залізниць яких країн Ви вважаєте корисним для Укрзалізниці і чому?

— Залізниці України, на відміну від залізниць європейських держав, мають значно вищу вантажонапруженість (більш інтенсивний рух вантажних поїздів), а також вище навантаження на вісь. Тому і конструкція колій повинна бути більш потужною і мати значно вищий коефіцієнт запасу міцності. З цієї точки зору для організації вантажного руху поїздів корисним є досвід розвитку колійного господарства Німеччини. Якщо розглядати впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів корисним є досвід устрою та розвитку залізничних колій Франції і Китаю, який, до речі, має протяжність швидкісних магістралей більше половини швидкісних магістралей світу.

Повну версію інтерв’ю читайте в журналі

«Українська залізниця» №12 (42) 2016