Метод коерцитивної сили як основа неруйнівного контролю втоми металу