журнал «Українська залізниця»

Міжнародний техніко-економічний журнал «Українська залізниця» покликаний стати корпоративним виданням Укрзалізниці. Його головними цілями є підвищення корпоративного іміджу кожної із залізниць України, підвищення конкурентоспроможності Укрзалізниці, її репутації та стабільності.

Журнал прагне бути символом змін, що відбуваються в українській залізничній галузі.

Тематика журналу спрямована на висвітлення всієї гами ділових, економіко-правових, соціальних, культурних та інших напрямів діяльності у сфері залізничного транспорту та повне й об’єктивне відображення на його сторінках позиції не тільки представників Укрзалізниці, а й усіх учасників транспортного ринку. Основними видами подачі матеріалів є аналітичні огляди, інтерв’ю, статистична інформація, різного роду статті, коментарі керівників залізниць, підприємств, науковців, фахівців і працівників галузі.

Сфера розповсюдження — міжнародна.

Категорії читачів: керівний склад, спеціалісти та працівники підприємств залізничної галузі, науковці, викладачі та студенти галузевих навчальних закладів, менеджери та працівники комерційних підприємств.

Наклад — 2 500 прим. Періодичність випуску — один раз на місяць.
Високоякісне видання формату А4. Обсяг — до 9 ум. друк. арк.

Передплатний індекс

68679

Передплата здійснюється в найближчому відділенні Укрпошти.

Дізнатися більше можете за телефонами: +38(057) 719-27-14 та 5-55-45