Стислий звіт за результатами засідання наглядової ради АТ «Укрзалізниця», що відбулося 13-15 листопада 2019 року

Залізничні новини Переглядів: 2.12.2019, 11:24

Наглядова рада обговорила прискорення трансформації Укрзалізниці та вдосконалення корпоративного управління, а також ключові ініціативи із подолання корупції.

Наглядова рада АТ «Укрзалізниця» провела змістовну дискусію щодо прискорення лібералізації послуг з перевезення залізничним транспортом та посилення конкуренції у приватному секторі в світлі виданого нещодавно Указу Президента і плану заходів із трансформації Укрзалізниці. Члени наглядової ради обговорили ключові зміни в структурі й діяльності підприємства, які є необхідними відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів стратегії з метою досягнення розділення послуг компанії на окремі операційні підрозділи, зокрема, вантажні та пасажирські перевезення, капітальні ремонти, створення оператора інфраструктури.

За результатами аналізу досвіду інших європейських країн та зобов’язань України за міжнародними угодами про доступ до інфраструктури, Наглядова рада дійшла попереднього висновку, що, принаймні, на початковому етапі трансформації Укрзалізниці, для досягнення цільової лібералізації й конкуренції, а також рівноправного доступу до активів інфраструктури, доцільним вбачається проведення анбандлінгу послуг Укрзалізниці на окремі операційні підрозділи у вигляді структури «холдингової компанії». Наглядова рада переконана, що такий підхід дозволить забезпечити належну і впорядковану реорганізацію Компанії та ефективне управління активами, людськими ресурсами, розподіл фінансових та інших активів і зобов’язань між новими суб’єктами, а також сприятиме реалізації суспільно важливих зобов’язань із фінансування пасажирських перевезень, утворення оператора інфраструктури, а також врегулюванню без будь-яких ризиків тих зобов’язань,  які не так просто розділити, як наприклад, нещодавнє розміщення Укрзалізницею єврооблігацій.

Наглядова рада невдовзі представить свою пропозицію для обговорення з акціонером в особі Міністерства інфраструктури України, яку згодом буде запропоновано для обговорення іншим стейкхолдерам, зокрема, профспілкам, парламентарям, клієнтам, постачальникам, держателям облігацій та міжнародним фінансовим інституціям.

 Крім того, наглядова рада обговорила, як Компанії залишатися привабливим роботодавцем, і водночас, належно підготуватися до відкритого та конкурентного ринку залізничних перевезень, що вимагатиме суттєвого підвищення продуктивності, ефективності і результативності Товариства. З метою досягнення балансу у цьому питанні наглядова рада розглянула і затвердила оновлену Стратегію розвитку людських ресурсів, яка має забезпечити сталий розвиток і оцінку компетенцій працівників, їхнє кар’єрне зростання відповідно до досягнень, а також запровадження нових навчальних програм з урахуванням розвитку технологій.

Наглядова рада позитивно оцінила доповідь новопризначеного директора із закупівель, зокрема, той факт, що з впровадженням нової системи категоріального управління в закупівлях, лише за перші три місяці вдалося заощадити 5 мільйонів доларів на закупівлі пально-мастильних матеріалів. Члени ради відзначили, що, хоча попереду багато роботи, ця ініціатива стала ще одним важливим кроком до боротьби з корупцією та підвищення прозорості АТ «Укрзалізниця». З огляду на перші результати, наглядова рада доручила правлінню активізувати зусилля щодо поширення такого підходу та максимально швидко перейти до централізації усіх закупівель.

Наглядова рада також просунулася вперед у питаннях відбору керівників з комплаєнсу та управління ризиками. Ці керівники вищої ланки допоможуть примножити зусилля у боротьбі з корупцією і зменшенні вразливих місць компанії.