«Наглядова рада АТ «Укрзалізниця» наразі рухається в напрямку помітних та ефективних кроків реформ, спрямованих на подальшу трансформацію та модернізацію АТ«Укрзалізниця» в 2021 року та надалі, в майбутньому

Залізничні новини Переглядів: 5.02.2021, 18:58

«Наглядова рада АТ «Укрзалізниця»  наразі рухається в напрямку помітних  та ефективних кроків реформ, спрямованих на подальшу трансформацію та модернізацію АТ«Укрзалізниця» в  2021 року та надалі, в майбутньому

 

З моменту її утворення в червні 2018 року, Наглядова рада УЗ виконувала та продовжує виконувати своє зобов’язання слідувати інтересам України та УЗ.  Україна потребує міцний з економічної та  інституційної точки зору та фінансово здоровий сектор вантажних та пасажирських перевезень, який також відповідає вимогам Угоди про асоціацію з ЄС. В якості основи сектору, УЗ повинна трансформувати та модернізувати свої послуги, інфраструктуру та модель своєї діяльності таким чином, щоб вона залишалася сильним гравцем на ринку та цінним ресурсом для свого акціонера.

Для досягнення цієї мети Правління Компанії продовжує розробляти плани, які реалізуються після їх належного обговорення, узгодження та затвердження Наглядовою радою. Ці обговорення та схвалення базуються на чинних правилах та нормах АТ «Укрзалізниця», а саме Статуті Компанії та її Стратегії, затвердженими акціонером, Урядом України. У своїй роботі Наглядова рада також забезпечує регулярне та належне узгодження з акціонером УЗ та утримується від обговорення або оприлюднення рішень.

Наглядова рада завжди закликає правління компанії підтримувати зв’язок з ключовими зацікавленими сторонами, в т.ч. клієнтами та своїми працівниками та визнає отримані відгуки в якості важливої складової для прийняття рішень. Наглядова рада прагне одночасно забезпечити необхідні процеси конструктивних обговорень та прийняття рішень, а також забезпечити конфіденційність комерційної та чутливої інформації та недопущення того, щоб дана інформація стала надбанням широкого кола громадськості, оскільки це може призвести до публічних та поверхневих коментарів, вирваних з контексту. Ризики, пов’язані з такою ситуацією, очевидні з точки зору потенційного викрадення інформації, пов’язаної з найважливішими планами та задачами УЗ, та з точки зору неминучих непорозумінь серед зацікавлених сторін.

Наглядова рада АТ «Укрзалізниця»  продовжує працювати над просуванням, розробкою та впровадженням трансформаційних перетворень та узгоджених інвестиційних планів, що відповідають поточним та майбутнім вимогам українського ринку вантажних та пасажирських перевезень, а також фінансовому стану Компанії. Наглядова рада і надалі залишається сповненою рішучості приймати участь у  серйозних і конструктивних дискусіях задля обміну ідеями щодо майбутнього розвитку Компанії.