Укрзалізниця оголосила закупівлю послуг з проведення оцінки майна для цілей бухгалтерського обліку

Залізничні новини Переглядів: 21.07.2021, 11:20

АТ «Укрзалізниця» оголосила закупівлю послуг з проведення оцінки майна компанії. Зокрема, мають бути оцінені основні засоби, нематеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції для цілей бухгалтерського обліку, що обумовлено необхідністю виконання вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та облікової політики товариства.

Остання оцінка майна Укрзалізниці проводилася у 2014 році з метою формування статутного капіталу компанії. З того часу, під впливом інфляційних процесів, відбулися значні зміни ринкової вартості зазначених об’єктів. На сьогодні проведення оцінки є нагальною потребою для забезпечення виконання облікової політики, якою встановлено, що АТ «Укрзалізниця» обліковує основні засоби та нематеріальні активи за переоціненою вартістю, яка є їх справедливою вартістю.

Нагадаємо, Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» встановлено, що проведення оцінки майна є обов’язковим у випадку «переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку». У затвердженому консолідованому фінансовому плані Укрзалізниці на 2021 рік передбачено 22,5 млн грн (без ПДВ) витрат на закупівлю послуг з проведення оцінки майна товариства для цілей бухгалтерського обліку.