Укрзалізниця опублікувала Інтегрований звіт (ESG-звіт) за 2020 рік

Залізничні новини Переглядів: 16.09.2021, 15:55

У липні 2021 року правління Товариства затвердило Інтегрований звіт АТ «Укрзалізниця» (ESG-звіт) за 2020 рік.

 

Через звіт Компанія комплексно та найбільш повно розкриває інформацію про результати діяльності широкому колу зацікавлених сторін. Документ охоплює основні бізнесові, фінансові та нефінансові результати діяльності АТ «Укрзалізниця» в економічній, соціальній та екологічній сферах. В Інтегрованому звіті висвітлена докладна інформація про те, як Товариство забезпечує свій сталий розвиток у довгостроковій перспективі, прогрес щодо виконання Стратегії Компанії, забезпечення трансформаційних змін, висвітлені підходи до корпоративного управління та ключові бізнес-результати за рік.

Іван Синяков, в.о. члена правління: «Інтегрований звіт допомагає нашій компанії бути відкритою, прозорою та зрозумілою для всіх зацікавлених сторін: як для співробітників, так і для зовнішніх партнерів. Розкриваючи ESG-аспекти діяльності компанії, ми звітуємо про діяльність Укрзалізниці у сфері охорони навколишнього середовища, взаємовідносин зі співробітниками та суспільством, щодо ефективності корпоративного управління. За даними Міжнародної ради з інтегрованої звітності, понад 70 % інвесторів вважають наявність інтегрованого звіту компанії вкрай важливим для здійснення позитивного інвестиційного рішення».

Ігор Котелянець, директор департаменту сталого розвитку та внутрішніх комунікацій: «Інтегрований звіт підготовлений нами у відповідності до кращих міжнародних практик, зокрема з урахуванням вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, GRI Standards, ESG та Цілей сталого розвитку ООН, українського законодавства та Плану дій з корпоративного управління АТ «Укрзалізниця». Пишаюся, що команда департаменту реалізувала цей проєкт самостійно, без зовнішньої підтримки, зекономивши для компанії близько мільйона гривень. Це перший подібний досвід в УЗ, на який ми наважилися зважаючи на важку фінансово-економічну ситуацію в компанії за результатами 2020 року. Щорічно інтегровані звіти за GRI Standards випускають десятки компаній в Україні і десятки тисяч — по всьому світу. ESG-звітування є необхідною умовою для будь-якої компанії, яка зацікавлена у залученні іноземних інвестицій».

Нагадаємо, нещодавно в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик повідомив про те, що Товариство першим з квазісуверенних компаній у період пандемії COVID-19 залучає незабезпечене фінансування в розмірі 300 млн доларів США шляхом випуску облігацій участі в позиці у форматі Reg S строком на 5 років. Інвестори проявили високу зацікавленість у фінансуванні Товариства. Попит на придбання вдвічі перевищив пропозицію Укрзалізниці. Заявки на фінансування отримано від 70 інвесторів. Це підтверджує високу довіру інвесторів до Укрзалізниці як до позичальника, який належно обслуговує свої фінансові зобов’язання, повністю та своєчасно виконує їх  перед державою, суспільством та кредиторами.

Ознайомитись з українською версією Інтегрованого звіту АТ «Укрзалізниця» за 2020 рік можна за посиланням: https://uz.gov.ua/about/investors/